Angst behandling kræver indsigt og mod


 

 


Link fra nedenunder

 

angst behandling

Angsten beskytter os, det kræver indsigt og dømmekraft at vurdere den reelle fare. Derfor er eksponering ikke tilstrækkelig i sig selv som angst-behandling

 

 

Click for at åbne og lukke

Jeg er lyttende og siger tingene direkte. Jeg er resultatorienteret i forhold til at hjælpe dig, med de udfordringer som du kommer med. Min viden og erfaring gør det muligt, at tilpasse behandlingen til dig, og formulere mig på en forståelig måde.

Forventnings-afklaring:

Den første samtale går almindeligvis med, at få et overblik over dine problemer, og hvordan der kan arbejdes med problemerne. Nogen forventer, at man får det bedre udelukkende ved at tale med en psykolog. Det kan give noget lettelse, at få sat ord på sine udfordringer. Den egentlige hjælp afhænger at dig, og de ting som du ændrer i dit liv. Min rolle er, at hjælpe dig med få gjort de ting der skal til for, at du får løst dine udfordringer og får lindret dine symptomer. Min roller er, at kvalificere dig til, at tage styrringen i dit eget liv.
Psykologhjælp er hjælp til selvhjælp: Jeg lægger vægt på hjælp til selvhjælp, det er dig der skal føre forandringerne ud i livet. Der kan også være noget du skal øve der hjemme, fx de ting vi arbejder med i terapien, eller noget i din livsstil der skal justeres. Forandring kræver, at du yder en indsats og er villig til forandring. Du skal være indstillet på, at erkende de faktiske forhold, og arbejde med dine udfordringer.

Ordentlig hjælp kræver viden om årsagerne til dine udfordringer og problemer. Det tager tid, at afdække årsagerne til dine udfordringer. Derfor oplever du sjældent symptomlindring efter første samtale. Hvis symptomerne kunne løses i den første psykologsamtale, så havde du formentlig fundet løsningen selv. Hvis det er muligt at finde en hurtig løsning på dine udfordringer, så hjælper jeg dig naturligvis med det.
Symptom lindring kræver ofte, at årsagerne til dine problemer afdækkes. Ellers har du ikke noget at styre efter, når du skal håndtere problemerne. Du får også hjælp til at udvikle de kompetencer som du skal bruge for, at klare dine problemer. Du skal være parat til at yde en indsats, hvis du ønsker at løse dine problemer. Du er kun forpligtet over for dig selv. Psykologsamtaler betyder ikke nødvendigvis, at du skal gøre noget ved dine problemer, det er op til dig. Psykologsamtaler kan også bruges til, at få nogle ting talt igennem eller få sparring på nogle problemstillinger.

Jeg tilpasser behandlingen til dig ved, at bruge den viden og de metoder der passer bedst til dit behov. De forskellige psykologiske metoder, er udviklet til bestemte diagnoser. I praksis er det sjældent, at der er en psykologisk metode der passer lige til det symptombillede som du har. Derfor har jeg valgt en “Eklektisk tilgang” det betyder, at jeg ud-vælger den viden og de elementer fra de psykologiske metoder der gør, at du får den bedste hjælp. Det kræver selvfølgelig en stor viden og erfaring, at kunne yde en sådan behandling. Jeg har over 20 års erfaring som psykolog, og har igennem årene tilegnet mig en stor faglig viden og erfaring, til fordel for mine klienter.

Sparring:

Min profil har gjort mig efterspurgt som sparringspartner. Det er især min skarpe analytisk sans, i forhold til relationer og kontekst der bliver efterspurgt. Jeg har over 20 års erfaring som psykolog, og en meget stor faglig viden, både inden for psykologi og inden for kommunikation samt analyse af relationer og kontekst. Herudover har jeg en betydelig livserfaring, både som akademiker og håndværker. Jeg er uddannet værktøjsmager og har arbejdet i faget.

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlig-hed. Der er afsat minimum 60 minutter til en psykologsamtale, så samtalen kan afrundes uden tidspres. går samtalen ud over de 60 minutter, så er det stadig den samme pris.
Livsstil og psykologhjælp: Livsstils ændringer kan supplere psykologsamtalerne. Hvis du behandler dig selv bedre, kan det være medvirkende til symptomlindring. Psykisk velbefindende kræver søvn, motion og ordentlig kost. Medicinske forhold skal afklares med lægen, fx vitaminer og mineraler, samt individuelle medicinske behov fx fysioterapeutisk behandling eller andet.

De sproglige færdigheder tages ofte for givet, selv om den anden ikke evner, at føre en logisk sammenhængende dialog. Har du en uoverensstemmelse med en anden, så skal i kunne tale sammen for, at kunne løse udfordringen. Begge parter skal kunne føre en logisk sammenhængende dialog, og sikre en gensidige forståelse for, at kunne løse problemer. Misforståelser og fejltolkninger forhindrer en løsning af problemer, derfor har de sproglige færdigheder første prioritet. Du må vurdere, om de sproglige færdigheder er tilstrækkelige, i forhold til den aktuelle drøftelse.
Spørgsmål til sig selv kan fx være, Er der sammenhæng imellem det den anden siger og gør? Det vigtigste spørgsmål er ofte, er den anden i stand til, at føre en stringent og logisk sammenhængende dialog? Er det ikke tilfældet, så må man tage stilling til hvad man så gør.
Spørgsmål til den anden, kan sikre den gensidige forståelse. Det kan fx være spørgsmål som. Taler vi om det samme? Når du siger sådan …, skal det så forstås på den måde osv. Læs mere om sprog og relationer.

En god samtale kræver både sproglige evner og vilje til en god dialog og gensidig forståelse. Det er derfor ikke nok, at have evnerne til at føre en dialog, viljen skal også være tilstede. Konflikter fjerner ofte opmærksomheden fra sproglig uformåenhed. Derfor er det vigtigt at skelne, om det er viljen eller evnen til dialog der mangler. Det er vigtigt at spørge sig selv, om den anden reelt set er i stand til at føre en logisk sammenhængende dialog. Det sproglige samspil kan virke normalt i fredstid, Her benyttes ofte mere eller mindre standardiserede formuleringer. Når frustrationen stiger, så bliver den sproglige uformåenhed tydelig. Forståelses-kontrol kræver, at man kan spørge til hvad den anden mener. Samt spørge til nuancer og bede om en uddybende forklaring. Mangelfulde sproglige færdigheder kan også vise sig som upræcis og flertydig kommunikation, der kan føre til misforståelser og fejltolkninger. Når de sproglige evner, ikke er tilstrækkelige til at korrigere den anden. Så fører det ofte til flere misforståelser og øget konflikt. I de tilfælde må man tage stilling til, om man skal fortsætte samtalen. Læs mere om kommunikation og relationer

Relationer og konflikter: Det handler om prioritering lige som i førstehjælp 1) Stop ulykken: du skal undgå at konflikten eskalere, relationen må ikke skades mere end den allerede er. 2) livredende førstehjælp til din relation: Du skal have den anden i tale på en konstruktiv måde for, at finde ud af hvordan i kommer videre sammen, eller kommer fra hinanden på en ordentlig måde. 3) Behandling af relationen: Du skal lære at afkode hvad der sker, så du får indflydelse på samspillet imellem dig og den anden. Et samtaleforløb kan danne rammen for de tre elementer. Modellen gælder både i arbejds sammenhænge, privat og i parforhold.

Ordblindhed har almindeligvis psykologiske følgevirkninger, med undtagelse af når du har fået den tilstrækkelige hjælp tidligt nok. har du fået hjælp tilstrækkeligt tidligt, så medfører ordblindhed almindeligvis ingen psykiske udfordringer. Derfor har jeg som fast strategi, at ordblinde der søger hjælp hos mig, skal have de tilstrækkelige IT-hjælpemidler og færdigher i, at bruge hjælpemidlerne. Hvis du ikke har de tilstrækkelige hjælpemidler og eller færdigheder i at bruge dem. Så forventer jeg, at du får hjælpemidlerne, og får undervisning i brugen af disse, eller lærere det som selv-studie. Min erfaring er, at hvis du som ordblind ikke har IT-hjælpemidler og er vand til at bruge dem, så vil de terapeutiske resultater udeblive. Hvis du bruger IT-hjælpemidler, så har du gode muligheder for, at få et godt udbytte af et terapiforløb. Du kan læse om betydningen af at bruge IT-hjælpemidler ved klik på dette link.