Hvad er normal angst? Og hvornår skal du søge hjælp?

Angst er en sund og naturlig følelse, der hjælper dig med at passe på dig selv.
Angst gør os opmærksomme på udfordringer som vi skal klare.
Angsthåndtering kræver god dømmekraft for, at klare udfordringerne på bedste måde.

Hvad er sund angst.

Angst er et signal om, at der er noget man skal passe på. For at beskytte sig skal man vide, hvad man skal beskytte sig imod. Det kræver at man gennemskuer situationen for, at kunne beskytte sig selv på en måde der er tilpasset situationen, så man beskytter sig på en effektiv måde uden at overreagere.

Hvornår skal du starte i angstbehandling?

Ved behandlingskrævende angst er dømmekraften ofte ude af trit med situationen. Man får ikke gennemskuet og vurderet situationen på en måde, der er i overensstemmelse med realiteten. Ved behandlingskrævende angst bliver faren ofte overvurderet, og personen reagerer ofte med undgåelsesadfærd. I stedet for at reagere med en målrettet og afpasset indsats, i forhold til den reelle fare.
En ufarlig situation kan fejlvurderes, så den vækker angst hos dig. Hvis du oplever ubegrundet angst en enkelt gang, eller hvis det sker nogle få gange. Så er der ikke nødvendigvis behov for psykologhjælp. Det er vigtigt, at skelne imellem behandlingskrævende angst og normal angst. Hvis du gentagne gange oplever umotiveret angst, og der er et mønster i de situationer hvor angsten opstår. Så kan der være behov for professionel hjælp.
Angstbehandling udsættes ofte på grund af modstanden imod, at skulle forholde sig til sin angst. Mange vælger angstbehandling når angsten skader livsudfoldelsen og livskvaliteten for meget. Behovet for angstbehandling er afhængigt af, hvor voldsom angsten er, og hvor hyppigt den optræder, samt hvor meget angsten skader dine relationer og din livskvalitet.

Hvad kræver angst-behandling af dig?

Udbyttet af angstbehandlingen er afhængig af, hvor meget du engagere dig i behandlingen. Hvis du arbejder halvhjertet, og glider af på de udfordringer som behandlingen indebær, så bliver udbyttet mindre. Et godt og udbytterigt angstbehandlingsforløb kræver, at du er engageret i at arbejde med angsten, samt ærlig over for dig selv og psykologen.

Rationalet i angstbehandling ud fra Kognitivadfærdsterapi

I den kognitive metode lærere personen, at vurdere den reelle fare som forudsætning for, at kunne regulere sin angst ved hjælp af eksponering. Kognitiv adfærdsterapi lægger især vægt på to områder, der skitseres her under.
1) Risikovurdering: Først udredes de forhold der aktiverer den ubegrundede angst. Samt realitetstestning af de faktorer der aktiverer personens ubegrundede angst.
2) Følelsesmæssig realitetstestning: Herefter eksponerer personen sig for de situationer, der aktiverer personens angst. Personen oplever angst i forbindelse med eksponeringen, men angsten klinger af, når personen erfarer, at der ikke er nogen reel fare.
Min erfaring er, at man ofte prioriterer eksponering for angsten, på bekostning af klientens indsigt i de forhold, der aktiverer klienternes angst. Det betyder, at klienten ikke får den terapeutiske effekt som der ønskes. Samt undring over, at eksponeringen ikke virker efter hensigten.

Kognitiv angstbehandling i praksis

Der er klare retningslinjer og manualer for, hvordan Kognitivadfærdsterapi skal udføres. Det sikrer, at metoden anvendes i overensstemmelse med den bagvedliggende teori. De klare retningslinjer for behandlingen, gør det også muligt, at foretage en statistisk efterprøvning af metoden. Den statistiske efterprøvning viser, at metoden er effektiv. Metoden er afprøvet på en klientgruppe, der er nøje udvalgt på den måde, at de stort set kun har angst symptomer. I praksis er det sjældent, at personer udelukkende har angstsymptomer. I praksis har klienter som oftest også andre symptomer fx stress og andet.
Når Kognitivadfærdsterapi anvendes i praksis, skal retningslinjerne for behandlingen følges. Metoden tilpasses til den enkelt klient i en vis grad, men der er en risiko for, at metoden ikke i tilstrækkelig grad tilpasses den enkelte klient.

Hvad indebær en effektiv angst behandling?

En effektiv angstbehandling kræver, en effektiv og afpasset vurdering af den reelle fare for, at personen kan passe på sig selv på en måde der er tilpasset den reelle fare i situationen. Klienten skal tilegner sig de analytiske redskaber der skal til, for at gennemskue en fare situationen på en effektiv og retvisende måde, og så du kan passe på dig selv på en effektiv måde uden at overreagere.

Angstbehandling skal tilpasses til dig og dine behov

Angstbehandlingen skal tilrettelægges til dig, og den måde du fungere på. Behandlingen skal afhjælpe dine angstsymptomer, og behandlingen skal tage tage højde for symptomer og udfordringer ud over din angstproblematik. Terapien skal tilrettelægges ud fra de metoder, der egner sig bedst til dig og dine udfordringer.