De psykiske og sociale følger af ordblindhed

 

Tilbage

Ordblindhed kan medføre psykisk mistrivsel

 • IT hjælpemidler modvirker stress, angst og nederlag for ordblinde.
 • Ordblindhed giver ofte store udfordringer i skolen, med mistrivsel til følge.
 • Hvis ordblinde får hjælp for sent i grundskolen, så kan det give psykiske problemer senere.
 • Mistrivsel fra skoletiden, aktiveres hver gang den ordblinde støder på boglige udfordringer.
 • Mistrivsel i grundskolen, kan aktiveres ved krav om opkvalificering på arbejdspladsen.
 • Nedskæringer på arbejdsmarkedet giver angst for fyrring, specielt for ordblinde.
 • Konkurrencen på jobbet bliver skærpet, og kravene til boglig opkvalificering stiger.
 • Jeg har viden om hvordan man kan klare sig på arbejdsmarkedet som ordblind.
 • Se mit udviklingsprojekt som jeg har lavet for Netværkslokomotivet.
 • Kortuddannedes barrierer og motivation vedr. opkvalificering.
Ordblindhed

Er du ordblind og skjuler du det?

 • Med den rette IT – hjælp giver det ikke mening, at skjule at du er ordblind.
 • Skjuler du, at du er ordblind, kan det medføre stress og angst.
 • Mange taler ikke om deres ordblindhed, fordi det giver en dårlig stemning.
 • Inden IT-hjælpemidlerne blev udviklet var det vanskeligt for de ordblinde, at tilegn sig boglig viden.
 • Tabuet er opstået inden, der blev udviklet hjælpemidler til ordblinde.
 • De nye hjælpemidler til ordblinde har gjort tabuet meningsløst.

Ordblindhed kræver hurtig hjælp

 • Hurtig hjælp mindsker risikoen for psykiske problemer.
 • Hjælp til det boglige kan lette den psykiske belastning.
 • Hjælpemidler gør det lettere at få nødvendig viden.
 • Viden giver selvtillid og gør dig mindre sårbar.
 • Det kræver en ekstra indsats at klare sig som ordblind.
 • Du kan få hjælp til de psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg kan hjælpe dig med, at håndtere din ordblindhed.
 • Jeg er selv ordblind, og bruger IT hjælpemidler.

IT hjælp til ordblinde giver et bedre behandlings resultat.

 • Har du mistanke om, at du er ordblind eller er du boglig svag, så skal du testes for ordblindhed.
 • Ordblindhed kræver IT – hjælpemidler og instruktion i hjælpemidlerne, samt Ord-Blinde Undervisning.
 • Ordblinde-testning og IT-hjælpemidler er en forudsætning for et godt behandlings resultat.
 • De psykiske og sociale problemer kan ikke behandles uden, at tage højde for din ordbindhed.

Gratis testning, IT-hjælpemidler og undervisning:

 • Det er gratis for dig, at blive ordblinde-testet, fordi testningen er offentligt finansieret
 • Du kontakter det lokale Voksen Uddannelses Center VUC, og aftaler tid til ordblindetestning.
 • Hvis testen viser, at du er ordblind, så kan du aftale det videre forløb med læsevejlederen.
 • På VUC kan du få vejledning vedrørende ansøgning om IT-hjælpemidler og instruktion.
 • Testning, hjælpemidler og undervisning, hjælper ordblinde til at få viden og indsigt.
 • Uden IT-hjælp er videnstilegnelse meget vanskelig og tidskrævende for ordblinde, mange undgår derfor boglige udfordringer.

Årsagerne til dine problemer skal løses. Brug IT hjælpemidler!

 • Du skal have IT-hjælpemidler instruktion og OBU for, at afhjælpe årsagerne til dine problemer.
 • Uden IT – hjælpemidler og OBU bliver årsagerne til dine psykiske og sociale problemer ikke løst.
 • Hvis årsagerne til dine problemer ikke afhjælpes, så kommer dine psykiske og sociale problemer igen.
 • Psykologhjælp til ordblinde kræver IT-hjælpemidler og Ord-Blinde Undervisning.

Modstand og fordomme:

 • Tilbud om ordblinde-testning kan vække modstand, det skyldes blandt andet fordomme. Modstanden vedligeholder fordommen om, at ordblinde er dumme.
 • Fordommen stammer fra tiden inden hjælpemidlerne til ordblinde blev udviklet.
 • IT hjælpemidlerne kompenserer for dine boglige udfordringer, under uddannelsen på arbejdet og i privatlivet.
 • Klog og Intelligent er ikke det samme:Det er klogt at bruge sine muligheder og intelligens fuldt ud. Det er dumt ikke at gøre det.
 • IT-Hjælpemidlerne gør det hurtigere og lettere, at tilegne sig viden og et større ordforråd. Viden og ordforråd indgår i måling af intelligens.

Hvad er ordblindhed?

 • Ordblindhed er læse- og skrive-vanskeligheder.
 • Det er individuelt, om læsning eller skrivning giver de største udfordringer.
 • Graden af vanskeligheder med læsning og skrivning er også individuel.
 • I uddannelsessystemet medfører dysleksi ofte nederlag.
 • Dysleksi giver problemer med, at overskue og strukturere en tekst.
 • Læsning kræver så meget energi, at det går ud over tekstforståelsen.
 • Mange ordblinde undgår boglige krav på grund af angst for nederlag.

Oplæsning af sidefod

Jeg er psykolog og ordblind

 • Inden jeg fik min IT – hjælpemidler var det svært at få ny viden.
 • Nu hvor jeg har mine hjælpemidler, har jeg indhentet det forsømte og mere til.
 • Mine hjælpemidler har gjort det muligt for mig at lære hurtigt og effektivt.
 • IT-hjælpemidlerne til ordblinde gør livet lettere, og mindsker det der giver stress og angst.
 • Jeg kan hjælpe dig med de psykiske problemer, som din ordblindhed har medført.
 • Jeg er ikke kun akademiker, jeg er også uddannet værktøjsmager.
 • Jeg har erfaringer fra arbejdsmarkedet som håndværker, fra min tid som værktøjsmager.

Du kan også få hjælp i Herning til, de psykiske følger af ordblindhed