God dialog kræver både evnen og viljen

Tilbage

En god samtale kræver både sproglige evner og vilje til en god dialog og gensidig forståelse. Det er derfor ikke nok, at have evnerne til at føre en dialog, viljen skal også være tilstede. Konflikter fjerner ofte opmærksomheden fra sproglig uformåenhed. Derfor er det vigtigt at skelne, om det er viljen eller evnen til dialog der mangler. Det er vigtigt at spørge sig selv, om den anden reelt set er i stand til at føre en logisk sammenhængende dialog. Det sproglige samspil kan virke normalt i fredstid, Her benyttes ofte mere eller mindre standardiserede formuleringer. Når frustrationen stiger, så bliver den sproglige uformåenhed tydelig. Forståelses-kontrol kræver, at man kan spørge til hvad den anden mener. Samt spørge til nuancer og bede om en uddybende forklaring. Mangelfulde sproglige færdigheder kan også vise sig som upræcis og flertydig kommunikation, der kan føre til misforståelser og fejltolkninger. Når de sproglige evner, ikke er tilstrækkelige til at korrigere den anden. Så fører det ofte til flere misforståelser og øget konflikt. I de tilfælde må man tage stilling til, om man skal fortsætte samtalen. Læs mere om kommunikation og relationer