Kommunikation og psykoterapi

Psykologi og kommunikation er to forskellige videnskaber, med to forskellige videnskabsvsteoretiske grundlag. I psykologien har man sprogpsykologi, hvilket ligger inden for psykologien og ikke inden for kommunikationidenskaben. Den forskel er vigtig, når man i terapien skal analysere de problemstillinger der udspiller sig i fx parforhold og andre typer relationer.

Kommunikation i psykologklinikken?

Hvad betyder det for dit valg af psykolog, at psykologen også ved noget om kommunikation? Viden om kommunikation er især vigtigt ved parterapi, men det er også vigtigt i forhold til andre typer af udfordringer og problemer. Hvis man skal løse problemer i et parforhold, så er den indbyrdes kommunikation vigtig. I parterapi er der ofte en dobbelt problematik, 1) De konkrete problemer der udspiller sig, og 2) Problemløsningen vanskeliggøres af en uhensigtsmæssig kommunikation parret imellem. Men det er ikke kun i parforhold, at kommunikation er vigtigt, det gælder også i andre relationer. Det er derfor, at psykologen skal vide noget om kommunikation.
Læs mere om relationer.

Viden om kommunikation er et vigtigt supplement til viden om psykologi. Sprogpsykologi og kommunikations videnskab er to forskellige videnskaber, hvilket har stor betydning i den behandlingsmæssige praksis. Psykologisk behandling skal suppleres med viden om og anvendelse af kommunikationsvidenskab i praksis. Det gælder især områderne parterapi og udfordringer med dine relationer fx konflikt, eller hvis du er udsat for narcissistisk manipulation, eller kommer i kontakt med personer der har psykopatiske træk. I de tilfælde vil det være yderst vigtigt, at kunne afkode kommunikationen.

Narcissistisk og psykopatisk manipulation

Manipulation skal forstås ud fra kommunikation. Det er ofte narcissistisk forstyrrede personer eller personer med dys social personlighedsstruktur (psykopater) der udøver manipulation. Manipulation afstedkommer betydelige udfordringer for de personer der rammes af manipulationen. Hjælp til håndtering af de udfordringer som manipulation medførere kræver både viden om kommunikation og psykologisk indsigt. Personer der udøver Narcissistisk Manipulation har ofte træk fra dys social personlighedsstruktur populært kaldet psykopati, hvilket der også skal tages højde for i den hjælp der ydes. Du har brug for viden om og indsigt i, hvorfor Narcissisten vælger dig som offer for, at du kan undgå at blive udnyttet fremadrettet. Du skal også lære “psykologisk selvforsvar for, at klare de udfordringer som kontakten med en narcissistisk manipulation indebær. Manipulation er præget at, at den der manipulere i udpræget grad bryder “normale normer og værdier” for, hvordan man kommunikere. Den der manipulere bryder ofte den konvention, at man skal tale sandt og retvisende.
Konflikt: Konfliktteori er karakteriseret ved, at kommunikationen i højere grad ligger inden for “normale normer og værdier” for kommunikation. Kommunikationen er central i konfliktteori, her læges der vægt på nuancering og differentiering. Konfliktteori tager generelt afsæt i, at kommunikationen kan korrigeres fx ved forståelseskontrol. Den præmis er stort set ikke gældende i relation til personer, der udøver manipulation. Personer der manipulere kan ikke på ærlig og oprigtig vis indgå afklaring igennem forståelseskontrol. Har du udfordringer der relatere sig til det ovennævnte, så vil psykologens faglighed på området vægte højt.

 

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/kommunikation/