Biopsykosocial belastnings model og psykoterapi

Hvad er biopsykosocial belastning?

I behandlings systemet operere man med den “biopsykosociale sårbarhedsmodel”. Dvs. det biologiske det psykologiske og det sociale. Der er både primære og sekundære årsagsforhold bag psykiske problemer og udfordringer. I psykoterapeutisk behandling skal der både arbejdes med de primære og de sekundære årsagsforhold. De primære årsagsforhold behandles i psykoterapien, og de sekundære årsagsforhold adresseres typisk i behandlingsrammen. Det er op til klienten selv, hvor meget klienten prioritere at arbejde med de sekundære årsager til de problemer og udfordringer som han hun oplever. fx kan motion være en del af behandlingsrammen, hvis man lider af depression.
De psykiske belastende årsagsforhold kan være enkle og iøjnefaldende, eller mere mangfoldige og uigennemskuelige. Kompleks psykisk behandling opstår, når flere belastninger optræder samtidigt. Flere psykisk belastende forhold, kan forstærke hinanden således, at belastningen bliver større end summen af de enkelte belastninger.

Eksempler på generel psykisk belastning

Et psykisk belastende forhold kan være overskueligt. Hvis der optræder flere belastende forhold samtidigt, så kan udfordringerne blive overvældende. Situationen kan forværres, hvis løsningen af et problem er en forudsætning for, at du kan løse et andet problem. Du risikerer at miste overblikket, så du ikke får løst vigtige opgaver, med stress til følge. Stress forstærker anden psykisk lidelse.
Eksempler på forhold der er psykisk belastende:
Økonomiske problemer, Manglende overblik over økonomien, Uoverskuelig gæld, fx quicklån og andet. Dårlige boglige evner, fx ordblinde der ikke bruger kompenserende IT-hjælpemidler. Utilstrækkelige sproglig formåen. Dårlige relationelle kompetencer. Dårlige analytiske evner vedr. det sociale. En problematisk partner og eller omgangskreds.

Livsstilsændringer og psykoterapi

Læring og terapi

 

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykisk-belastning/