Psykisk belastning

Hvad er kompleks psykisk belastning ?

Psykisk belastning kan skyldes enkelte hændelser.
Kompleks psykisk behandling opstår, når flere belastninger optræder samtidigt.
Flere psykisk belastende forhold, kan forstærke hinanden således,
at belastningen bliver større end summen af de enkelte belastninger.

Eksempler på psykisk belastende forhold generelt

Et psykisk belastende forhold kan være overskueligt. Hvis der optræder flere belastende forhold samtidigt, så kan de tilsammen blive overvældende, og meget vanskelige at overskue og klare. Situationen kan forværres, hvis løsningen af et problem er en forudsætning for, at du kan løse et andet problem. Du risikerer at miste overblikket, så du ikke får løst vigtige opgaver, med negative konsekvenser til følge.

Konkrete eksempler på psykisk belastende forhold

Økonomiske problemer
Manglende overblik over økonomien
Uoverskuelig gæld, fx quicklån og andet.
Dårlige boglige evner, fx ordblinde der ikke bruger kompenserende IT-hjælpemidler.
Utilstrækkelige sproglig formåen.
Dårlige relationelle kompetencer.
Problematiske personlighedstræk
En problematisk partner og eller omgangskreds.

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykisk-belastning/