Find din psykolog klinik i Silkeborg

Psykologhjælp i Silkeborg
Hvordan finder jeg en god psykolog?
Hvilken type psykolog vil være god for mig?
Hvilke egenskaber hos psykologen, er afgørende for mit valg?
angst

Vælg din psykolog ud fra dine behov.

Du skal spørge dig selv, hvad der er vigtigt for dig? Da dine behov er afgørende for, hvilken psykolog du skal vælge.
Her på hjemmesiden kan du finde inspiration til din beslutningsproces mht. hvad du skal lægge vægt på, i dit valg af psykolog.
Når du skal finde en psykolog, så er psykologens kvaliteter selvsagt vigtige. Men det er lige så vigtigt, hvad du selv ønsker og forventer.
Nogle ønsker, at psykologen yder hjælp til selvhjælp. Andre ønsker, at psykologen løser problemerne for dem, eller giver dem redskaber til og anvisninger på, hvordan de løser deres problemer. Sidstnævnte kan fx være hypnosebehandling til ryge affvending, eller guidet meditation som fx mindfulness. Spørgsmålet er hvad dine forventninger er, og hvor motiveret du er for selv at yde en indsats.
Du skal spørge dig selv, hvilken hjælp du forventer at få hos psykologen for, at du kan finde den rigtige psykolog for dig.
I det følgende vil jeg præsentere et udsnit af de vigtigste og mest almindelige overvejelser vedr. valg af psykolog.

Find den rigtige psykolog for dig

Formålet med siden er, at give inspiration til dit valg af psykolog. Du får mere ud af dit terapiforløb, hvis du gør dig klart hvad du ønsker.

Er psykoterapi hjælp til selvhjælp?

Kan psykologen løse mine problemer for mig? Svaret er, at psykologen kan hjælpe dig med, at løse dine problemer? Det er klienten selv, der skal løse hans hendes problemer med psykologens assistance. Mange mange spørger, og psykologen kan give dem redskaber til at løse deres problemer med? Svaret er både ja og nej, nogle gange lykkes det. Andre gange er der behov for, yderligere indsigt og en udbygning af redskaberne.

Hvor kompliceret er mit problem?

Valg af terapeutisk metode?

Den terapeutiske ramme?

Generel psykisk belastning

Har jeg flere psykiske problemer samtidigt?

Analyse spørgsmål giver indsigt i nuancer og detaljer

Detaljer og nuancer er afgørende for et godt behandlingsresultat,

Direkte og assertiv vs. forsigtig og omsorgsfuld?

Værktøjer til håndtering af psykiske udfordringer?

Ønsker du værktøjer til dine psykiske udfordringer, skal de først udvikles til dine behov. Hernæst skal du lære at bruge værktøjerne, og værktøjerne skal suppleres og forfines til dine udfordringer. Endelig er en nuanceret og detaljeret analyse nødvendig for, at kunne justere værktøjerne og brugen af disse.

Psykisk problem og sprogligt udfordret?

Vanskeliggør sproglige udfordringer den terapeutiske proces?
Nogle oplever udfordringer med den psykoterapeutiske proces, fordi de samtidig har sproglige udfordringer.

Parterapi, sprog og forståelseskontrol

Sprogligt og relationelt

Handler terapi også om dine sproglige evner?

Dine sproglige evner har stor betydning for, om du og den anden forstår hinanden.
Bruger du spørgsmål, når du taler med andre? Sikre du dig en forståelse af detaljerne og nuancerne når du taler med din partner og andre?

Side om sproglige forudsætninger for analyse og indsigt i dine problemer, eksemplificeret med DAD og Objektrelationsteori.

Siden er skrevet at Silkeborg psykologpraksis,

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykolog-klinik/