Terapi kræver sproglige færdigheder

Psykolog-Silkeborg har fokus på din kommunikation i dine relationer

Tilbage ⇑

De sproglige færdigheder tages ofte for givet, selv om den anden ikke evner, at føre en logisk sammenhængende dialog. Har du en uoverensstemmelse med en anden, så skal i kunne tale sammen for, at kunne løse udfordringen. Begge parter skal kunne føre en logisk sammenhængende dialog, og sikre en gensidige forståelse for, at kunne løse problemer. Misforståelser og fejltolkninger forhindrer en løsning af problemer, derfor har de sproglige færdigheder første prioritet. Du må vurdere, om de sproglige færdigheder er tilstrækkelige, i forhold til den aktuelle drøftelse.
Spørgsmål til sig selv kan fx være, Er der sammenhæng imellem det den anden siger og gør? Det vigtigste spørgsmål er ofte, er den anden i stand til, at føre en stringent og logisk sammenhængende dialog? Er det ikke tilfældet, så må man tage stilling til hvad man så gør.
Spørgsmål til den anden, kan sikre den gensidige forståelse. Det kan fx være spørgsmål som. Taler vi om det samme? Når du siger sådan …, skal det så forstås på den måde osv. Læs mere om sprog og relationer.

Livsstils ændringer kan supplere psykologsamtalerne

Hvis du behandler dig selv bedre, kan det være medvirkende til symptomlindring. Psykisk velbefindende kræver søvn, motion og ordentlig kost. Medicinske forhold skal afklares med lægen, fx vitaminer og mineraler, samt individuelle medicinske behov fx fysioterapeutisk behandling eller andet.

En god samtale kræver både sproglige evner og vilje til en god dialog og gensidig forståelse. Det er derfor ikke nok, at have evnerne til at føre en dialog, viljen skal også være tilstede. Konflikter fjerner ofte opmærksomheden fra sproglig uformåenhed. Derfor er det vigtigt at skelne, om det er viljen eller evnen til dialog der mangler. Det er vigtigt at spørge sig selv, om den anden reelt set er i stand til at føre en logisk sammenhængende dialog. Det sproglige samspil kan virke normalt i fredstid, Her benyttes ofte mere eller mindre standardiserede formuleringer. Når frustrationen stiger, så bliver den sproglige uformåenhed tydelig. Forståelses-kontrol kræver, at man kan spørge til hvad den anden mener. Samt spørge til nuancer og bede om en uddybende forklaring. Mangelfulde sproglige færdigheder kan også vise sig som upræcis og flertydig kommunikation, der kan føre til misforståelser og fejltolkninger. Når de sproglige evner, ikke er tilstrækkelige til at korrigere den anden. Så fører det ofte til flere misforståelser og øget konflikt. I de tilfælde må man tage stilling til, om man skal fortsætte samtalen. Læs mere om kommunikation og relationer