Relationer: Hvordan afkoder jeg samspillet med andre?

Relationer kan analyseres!
Relationer kan afkodes, og det giver dig større selvtillid.
Sproglig afkodning af dine relationer, styrker dig privat og på jobbet.
Når de samme mennesker mødes igen ser man ofte,
at de samme sproglige mønstre gentager sig i relationen.
Næste gang mønstrene viser sig, kan du være bedre forberedt.
Brud på normer og værdier er ikke tilfældige, der er et bagvedliggende “mønster” der kan afkodes.
En analyse af det sproglige samspil, kan afdække de sproglige mønstre, der ligger bag gentagende normbrud.
Metoden kan afkode mønstrene i det sproglige og sociale samspil,
så du kan tage højde for de tilbagevendende brud på normerne.

Metode til analyse af relationer

Relations-analysen er en analyse af mønstre i kommunikationen. I denne sammenhæng er kommunikation mere end traditionel sproglig udveksling. Kommunikation indebær fx også, kropssprog, roller, kontekst osv.
Min metode er inspireret af mit arbejde med personer, hvis sproglige færdigheder udgør en flaskehals i behandlingen. Jeg har udviklet metoden med afsæt i mit behandlings-arbejde med personer med negativ social arv. Metoden er også særdeles velegnet til andre person grupper. Metoden har sin egen berettigelse som et analyseredskab med en tydelig og brugbar effekt. Metoden som analyseredskab bygger på samtaleanalysen og meta-kommunikation, og der anvendes video-optagelser til udpegning af vigtige elementer i det sproglige og sociale samspil.

Relations-analyse giver sproglig og social indsigt

Relations-analyse er et analyse-redskab til at afkode det sproglige og sociale samspil. Du kan afkode sproglige og sociale samspils-mønstre hos dig selv og andre, det du også kender som personlighedstræk hos dig selv og andre.
Når man har lært at afkode andres og egne sprog-mønstre, kan man tage højde for de uønskede samspils-mønstre hos andre og hos sig slev. Metoden er i særklasse, fordi den meget effektivt afkoder det sproglige og sociale samspil. Hvilket giver et godt fundament for, at kunne begå sig i sociale sammenhænge. Metoden er så enkel og lige til, at den kan forstås umiddelbart, og metoden er let at tilegne sig.

relationer

Målgruppen for sproglig analyser af dine relationer

Metoden henvender sig til personer, der ønsker at blive bedre til at analysere og afkode det sproglige og sociale samspil.
Metoden gør det muligt, at imødegå negative sproglige samspilsmønstre og redskaber til, at klare sig bedre i socialt. Sproglig samspilsanalyse kan bruges til, at målrette din opmærksomhed i forhold til det sproglige samspil. Metoden giver et mere detaljeret og præcist indblik i den sproglige udveksling. Metoden kvalificerer også informations indsamlingen, så dømmekraften i personlige og sociale sammenhænge bliver bedre. Metoden anvendes i grupper, fordi metoden fokuserer på det sproglige samspil. Der anvendes videooptagelser for at kunne udpege de relevante elementer for, at kunne drøfte disse.