Sprog, livsstil og psykologhjælp

Tilbage

De sproglige færdigheder tages ofte for givet, selv om den anden ikke evner, at føre en logisk sammenhængende dialog. Har du en uoverensstemmelse med en anden, så skal i kunne tale sammen for, at kunne løse udfordringen. Begge parter skal kunne føre en logisk sammenhængende dialog, og sikre en gensidige forståelse for, at kunne løse problemer. Misforståelser og fejltolkninger forhindrer en løsning af problemer, derfor har de sproglige færdigheder første prioritet. Du må vurdere, om de sproglige færdigheder er tilstrækkelige, i forhold til den aktuelle drøftelse.
Spørgsmål til sig selv kan fx være, Er der sammenhæng imellem det den anden siger og gør? Det vigtigste spørgsmål er ofte, er den anden i stand til, at føre en stringent og logisk sammenhængende dialog? Er det ikke tilfældet, så må man tage stilling til hvad man så gør.
Spørgsmål til den anden, kan sikre den gensidige forståelse. Det kan fx være spørgsmål som. Taler vi om det samme? Når du siger sådan …, skal det så forstås på den måde osv. Læs mere om sprog og relationer.

Livsstils ændringer kan supplere psykologsamtalerne

Hvis du behandler dig selv bedre, kan det være medvirkende til symptomlindring. Psykisk velbefindende kræver søvn, motion og ordentlig kost. Medicinske forhold skal afklares med lægen, fx vitaminer og mineraler, samt individuelle medicinske behov fx fysioterapeutisk behandling eller andet.