Min terapeutiske stil

Tilbage

Jeg er lyttende og spørgende for at sikre mig, at jeg forstår dig rigtigt. Jeg er resultatorienteret i forhold til at hjælpe dig, med de udfordringer som du har. Min viden og erfaring gør det muligt, at tilpasse behandlingen til dig, og formulere mig på en forståelig måde.

Forventnings-afklaring:

Den første samtale går almindeligvis med, at få et overblik over dine problemer, og hvordan der kan arbejdes med problemerne. Nogen forventer, at man får det bedre udelukkende ved at tale med en psykolog. Det kan give noget lettelse, at få sat ord på sine udfordringer. Den egentlige hjælp afhænger at dig, og de ting som du ændrer i dit liv. Min rolle er, at hjælpe dig med få gjort de ting der skal til for, at du får løst dine udfordringer og får lindret dine symptomer. Min roller er, at kvalificere dig til, at tage styrringen i dit eget liv.
Psykologhjælp er hjælp til selvhjælp: Jeg lægger vægt på hjælp til selvhjælp, det er dig der skal føre forandringerne ud i livet. Der kan også være noget du skal øve der hjemme, fx de ting vi arbejder med i terapien, eller noget i din livsstil der skal justeres. Forandring kræver, at du yder en indsats og er villig til forandring. Du skal være indstillet på, at erkende de faktiske forhold, og arbejde med dine udfordringer.