Psykolog i Silkeborg
Torben Lehm psykolog

Psykolog Torben Lehm yder parterapi og psykoterapi ved stress, angst, depression, ensomhed og de psykiske følger af ordblindhed. Du kan få hjælp til personlig udvikling og bedre livskvalitet, og hjælp til udfordringer i privatlivet og på dit arbejde. Terapi giver indsigt og psykisk overskud, og redskaber til livets udfordringer. Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig igennem dine udfordringer.

Psykologhjælp ved psykisk belastning

Når du er psykisk belastet i for lang tid, og den psykiske belastning ikke forsvinder som den plejer. Så er det vigtigt, at du får hjælp i tide, så din tilstand ikke forværres. Når man forsøger at løse sine psykiske problemer uden held, bliver man hurtigt træt, modløs og energiforladt. Derfor skal du ikke vente for længe med at få professionel hjælp. Psykisk belastning og problemer går ofte ud over parforholdet dine relationer og din præstation på arbejdet. 

Psykologhjælp og samarbejde

Psykoterapi er et samarbejde mellem dig og psykologen. Der skal være en god kontakt og gensidig tillid for, at kunne tale om de udfordringer som du har. I terapien kan du tale frit om de tanker og følelser du har, i forhold til dine udfordringer. Jeg hjælper og støtter dig i den terapeutiske proces, så du får det bedste  udbytte af terapien.

At samtale og tale om samtalen

Det er ikke almindeligt at tale sammen om, hvordan man taler sammen. De fleste har et begrænset ordforråd i forhold til, den måde man taler sammen på. Jeg mener det er vigtigt, at kunne sætte ord på den måde man taler sammen på i dagligdagen. Samtale om samtale kan forebygger og løser mange problemer, både i dit parforhold, i dine relationer og på dit arbejde.

Ordblindhed giver udfordringer

Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning. Det er forholdsvis let at se sammenhængen imellem ordblindhed, stress, angst og depression, i et samfund med høje boglige krav. Det er sværere, at se sammenhængen imellem ordblindhed og udfordringer i parforholdet, relationer og på arbejdet. I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig. Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan påvirke dit samvær med andre, og hvordan ordblindhed kan give psykiske og følelsesmæssige problemer.

Psykolog Torben Lehm kan kontaktes på tlf. 50 43 26 37
Psykolog i Silkeborg yder parterapi og psykoterapi ved stress og depression
Silkeborg psykologpraksis ved psykolog Torben Lehm

Torben Lehm er autoriseret psykolog og medlem af Dansk psykologforening.

Silkeborg Psykologpraksis er tilknyttet Sygesikringen Danmark.

Som Dansk psykolog følger jeg de etiske principper for nordiske psykologer.

Psykolog Torben Lehm er medlem af Dansk Psykologforening