Psykolog Torben Lehm tlf. 50 43 26 37 yder psykoterapi i Silkeborg psykologpraksis

Psykolog samtaler

Psykolog
Psykolog Torben Lehm.

Når du søger psykolog hjælp handler det om dig, og det du ønsker hjælp til. Psykoterapi er et samarbejde mellem dig og psykologen. Det er nødvendigt, at du får indsigt i de psykologiske processer, der forårsager dine problemer. Når du arbejder med dine udfordringer i terapien, kan det give følelser der er svære at rumme, det er et vilkår i den terapeutiske proces. Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig igennem dine udfordringer.

Psykoterapi kræver samarbejde

En god kontakt imellem terapeut og klient er meget vigtig for, at få det bedste udbytte af terapien. Der skal være en god kontakt og gensidig tillid for, at kunne tale om de forhold i livet, der vækker svære følelser og giver anledning til de udfordringer du har.  I terapien kan du tale frit om de udfordringer, der vækker svære følelser hos dig, og du må gerne blive følelsesmæssigt berørt. Du behøver ikke, at skjule dine følelser. Følelser er en del af terapien.

Samtale om samtale

Psykolog til stress, angst, depression og de psykiske følger af ordblindhed
Terapilokale i Silkeborg-Psykologpraksis

Det er ikke almindeligt at tale om hvordan man taler sammen, og de fleste  har et begrænset ordforråd i forhold til den måde man taler sammen på. Jeg mener, det er vigtigt at kunne sætte ord på måden man taler sammen på i dagligdagen. Fordi det kan forebygge og løse mange problemer, både i parforholdet de nære relationer og på arbejdet.

Psykolog Torben Lehm kan kontaktes på tlf., 50 43 26 37

Venlige hilsner

Torben Lehm Autoriseret psykolog

Som Dansk psykolog følger jeg de etiske principper for nordiske psykologer.