Psykologhjælp i Silkeborg: Ring – 50 43 26 37

Psykologhjælp:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykisk belastning tager din energi og handlekraft.
 • Mangel på psykisk energi skader dit privatliv og arbejdsliv.
 • Psykisk belastning kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.
Psykologhjælp i Silkeborg

Psykolog Torben Lehm


Problemtyper og psykologhjælp:

 • De psykiske konsekvenser af ordblindhed.
 • Udfordringer og kriser i parforholdet
 • Hjælp støtte og sparring ved skilsmisse.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • Stress, angst og depression som følge af psykisk belastning.
 • Stress, angst og barrierer ved krav om opkvalificering på arbejdet.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.

Konflikthåndtering og det sproglige samspil:

 • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
 • Et upræcist sprog tyder på en unuanceret tænkning og refleksion.
 • Problemløsning kræver forståelses kontrol og nuanceret tænkning.
 • Problemløsning kræver både afkodning af problemet og det sproglige samspil.
 • Konflikt handler fx. ikke kun om de ting man er uenige om.
 • Problemløsning er afhængig af den måde, som du taler og tænker om problemet.

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.
 • Der er flere ordblinde end du regner med! Blandt andet mig selv.
 • Se video med hjerneforsker Peter Lund Madsen om ordblindhed.
 • De psykiske konsekvenser af ordblindhed.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift, og har to børn fra hhv. år 2002 og år 2012.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
Psykologhjælp: Medlem af Dansk Psykologforening