Psykologhjælp i Silkeborg og Herning

  psykologhjælp

  Psykologhjælp hos Torben Lehm

   

  • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
  • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
  • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
  • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
  • Psykisk belastning tager din energi og handlekraft.
  • Mangel på psykisk energi skader dit privatliv og arbejdsliv.
  • Psykisk belastning kræver professionel hjælp i tide.
  • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
  • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

  Problemtyper og psykologhjælp:

  • De psykiske konsekvenser af ordblindhed.
  • Udfordringer og kriser i parforholdet
  • Hjælp støtte og sparring ved skilsmisse.
  • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
  • Stress, angst og depression som følge af psykisk belastning.
  • Stress, angst og barrierer ved krav om opkvalificering på arbejdet.
  • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.

  Konflikthåndtering og det sproglige samspil:

  • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
  • Et upræcist sprog tyder på en unuanceret tænkning og refleksion.
  • Problemløsning kræver forståelses kontrol og nuanceret tænkning.
  • Problemløsning kræver både afkodning af problemet og det sproglige samspil.
  • Konflikt handler fx. ikke kun om de ting man er uenige om.
  • Problemløsning er afhængig af den måde, som du taler og tænker om problemet.

  Ordblindhed og psykologhjælp:

  • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
  • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
  • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
  • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
  • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.
  • Der er flere ordblinde end du regner med! Blandt andet mig selv.
  • Se video med hjerneforsker Peter Lund Madsen om ordblindhed.
  • De psykiske konsekvenser af ordblindhed.

  Om psykolog Torben Lehm:

  • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
  • Jeg er gift, og har to børn fra hhv. år 2002 og år 2012.
  • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
  • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
  • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
  • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
  • Silkeborg Psykologpraksis er tilknyttet Sygesikringen Danmark.Psykologhjælp: Medlem af Dansk Psykologforening
  • Sygesikringen Danmark samarbejder med.
  • 1) Danica Sundhedssikring 2) PenSam og 3) Skandia.
  • Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.
  • Jeg følger de etiske principper for nordiske psykologer.

  Lukket for kommentarer.