Terapi og rådgivning i Silkeborg og Herning

Psykologhjælp ved Torben Lehm, tlf. 50 43 26 37

Psykologhjælp:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi giver selv-indsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver bedre livskvalitet og trivsel.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.

Problemtyper:

 • De psykiske følger af ordblindhed samt, stress, angst og depression.
 • Personlige og følelsesmæssige udfordringer.
 • Problemer i dit parforhold, dine sociale relationer og på dit arbejde.
 • Udfordringer med at afkode det sproglige og sociale samspil.

Psykisk belastning:

 • Er du psykisk belastet så er det vigtigt, at du får professionel hjælp i tide.
 • Er du psykisk belastet for længe, så mister du din psykiskeenergi og handlekraft.
 • Psykisk belastning kan skade dit parforhold dine relationer og din indsats på arbejdet.

Årsager til psykisk belastning:

 • Du har ikke kontrol over det der belaster dig.
 • Du kan ikke gennemskue årsagerne til dine problemer.
 • Din indsigt i årsagerne er utilstrækkelig.
 • Der er årsager til din belastning, som du ikke er klar over eksisterer.
 • Manglende viden om hvordan dine problemer løses.
 • Mangel på psykisk overskud til, at klare dine udfordringer.

De psykiske konsekvenser af ordblindhed

 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.
 • Der er flere ordblinde end du regner med!
 • Se video med hjerneforsker Peter Lund Madsen om ordblindhed.

Kontakt psykolog Torben Lehm på tlf. 50 43 26 37

Psykologhjælp i Silkeborg: Parterapi og psykoterapi ved stress og depression
Lokale til psykologhjælp ved Torben Lehm
 • Silkeborg Psykologpraksis er tilknyttet Sygesikringen Danmark.
 • Sygesikringen Danmark samarbejder med
 • 1) Danica Sundhedssikring 2) PenSam og 3) Skandia.
 • Psykolog Torben Lehm er medlem af Dansk psykologforening.
 • Jeg de etiske principper for nordiske psykologer.

Psykologhjælp hos Torben Lehm der er medlem af Dansk Psykologforening