HVORNÅR HAR DU BRUG FOR PSYKOLOG HJÆLP?

Psykolog i Silkeborg
Psykolog Torben Lehm.

Du kan få hjælp hos psykolog Torben Lehm. Når du er psykisk belastet i for lang tid, og den psykiske belastning ikke forsvinder som den plejer. Langvarig psykisk belastning dræner dig for psykisk energi. Ud over det personlige ubehag, påvirker det også parforholdet dine relationer og din præstation på arbejdet. Derfor er det vigtigt, at få hjælp i tide.

Psykolog hjælp til indsigt og problemløsning

Når du søger psykolog hjælp handler det om dig, og det du ønsker hjælp til. Det er nødvendigt, at du får indsigt i de psykologiske processer, der forårsager dine problemer. Når du arbejder med dine udfordringer i terapien, kan det give følelser der er svære at rumme, det er et vilkår i den terapeutiske proces. Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig igennem dine udfordringer. Mange vælger også, at få hjælp til mindre alvorlige problemer, da det giver en bedre livskvalitet.

Psykolog samtaler kræver samarbejde

Psykoterapi er et samarbejde mellem dig og psykologen. En god kontakt imellem terapeut og klient er meget vigtig for, at få det bedste udbytte af terapien. Der skal være en god kontakt og gensidig tillid for, at kunne tale om de forhold i livet, der vækker svære følelser og giver anledning til de udfordringer du har.  I terapien kan du tale frit om de udfordringer, der vækker svære følelser hos dig, og du må gerne blive følelsesmæssigt berørt.

Samtale om samtale

Det er ikke almindeligt at tale sammen om, hvordan man taler sammen. De fleste har et begrænset ordforråd i forhold til, den måde man taler sammen på. Jeg mener det er vigtigt, at kunne sætte ord på den måde man taler sammen på i dagligdagen. Samtale om samtale kan forebygger og løser mange problemer, både i dit parforhold, i dine relationer og på dit arbejde.

Om Ordblindhed

Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning. Jeg er selv ordblind og ved, at det kan være psykisk belastende. Ordblindhed varierer meget i sværhedsgrad. Man kan godt være ordblind, selv om man kan læse og skrive. Ordblindhed er arveligt og derfor medfødt, ordblinde har derfor aldrig oplevet “normale” færdigheder i læsning og skrivning.

Ordblindhed medfører udfordringer i dit liv

I terapien får du indblik i, hvordan din ordblindhed biddrager til de udfordringer som du har.  Og vi arbejder med strategier til, at klare dine udfordringer. Det er let at forstå sammenhængen imellem  ordbindhed og udfordringer med læsning og skrivning. Det er også forholdsvis let at se sammenhængen imellem ordblindhed og stress, angst og depression. Det bliver straks mere kompliceret, at se sammenhængen imellem ordblindhed og udfordringer i parforholdet, relationer og på arbejdet. Vi arbejder med, at afkode sammenhængen imellem din ordblindhed og de udfordringer du har.

Ordblindhed kan medføre psykiske udfordringer

I terapien skal du have hjælp, at afkode sammenhængen imellem din ordblindhed og de udfordringer du har. Du skal også have hjælp til de psykiske og følelsesmæssige udfordringer som din ordblindhed medfører.

Psykolog Torben Lehm kan kontaktes på tlf. 50 43 26 37 

Lokale til psykolog samtaler
Terapilokale i Silkeborg-Psykologpraksis

 

Torben Lehm er autoriseret psykolog og medlem af Dansk psykologforening. Som Dansk psykolog følger jeg de etiske principper for nordiske psykologer.

Psykolog Torben Lehm er medlem af Dansk Psykologforening