Tilbage til Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

Behandling er hjælp til dine personlige udfordringer

Behandling kræver åbenhed og samarbejde,
I behandlingen lærere du at gennemskue og løse dine problemer.
Problemer skal forebygges så de ikke kommer igen.

Behandling og samarbejde

 • Terapi er et samarbejde imellem dig og mig som psykolog.
 • Du får størst udbytte af terapien, hvis du taler åbent om dine udfordringer.
 • Psykologsamtaler giver selv-indsigt og nye handlemuligheder.
 • Du kan også arbejde med dine relationer og kommunikation.
 • Terapien er tilpasset til dig og dine behov.

Udfordringer kræver behandling

 • Jeg tilbyder psykoterapi, parterapi og rådgivning.
 • I terapien arbejder vi med de problemer der gør, at du søger hjælp.
 • Du får hjælp til at klare de udfordringer som du ønsker behandling for.
 • Du får hjælp til at gennemskue samspillet med andre.
 • Du lærer at afkode årsagerne til dine problemer.
 • Du lærer at håndtere og løse dine udfordringer.
 • problem løsning kræver, at du ændre dine handlemønstre.

Parterapi

 • Parterapi er til alle typer par.
 • Parterapi er både til hetero- og homoseksuelle par, samt til par med eller uden børn.
 • I kan få hjælp til et bedre parforhold.
 • I kan få hjælp til at tale bedre sammen.
 • Misforståelser skader jeres parforhold.
 • I kan få hjælp til at løse problemer.
 • I kan få hjælp hvis i går fra hinanden.

Forebyggelse af problemer

 • Det er ikke nok at kunne løse problemer.
 • Du skal også undgå, at der opstår nye problemer.
 • For mange problemer gør dig sårbar.
 • Du lærer redskaber til at undgå nye problemer.
 • Du lærere, at gennemskue situationer og forudse hvad der kan give problemer.
 • Du lærere at gøre din indflydelse gældende og.
 • Du lærer at påvirke dagsordenen i situationen.

Hvorfor er hjælp nødvendigt?

 • Problemer kan medføre stress og angst så du ikke kan tænke klart.
 • Du kan miste overblikket, og komme i tvivl om hvad du skal gøre.
 • Du skal have hjælp i tide, inden dine problemer bliver for store.
 • Du kan lære, at gennemskuer de situationer der giver problemer.
 • Du kan lære at håndtere problemer på den måde, der er bedst for dig.
 • Stress og angst kræver støtte og hjælp.
 • Du skal lære at håndtere dine udfordringer.

behandling
Torben Lehm
Psykolog i Silkeborg

Behandling af Stress

Behandling af Depression

Oplæsning af sidefod

Psykologhjælp hvad er det?

læs-
mere

 
 

Jeg er lyttende og spørgende for at sikre mig, at jeg forstår dig rigtigt. Jeg er resultatorienteret i forhold til at hjælpe dig, med de udfordringer som du har. Min viden og erfaring gør det muligt, at tilpasse behandlingen til dig, og formulere mig på en forståelig måde.

Forventnings-afklaring:

Den første samtale går almindeligvis med, at få et overblik over dine problemer, og hvordan der kan arbejdes med problemerne. Nogen forventer, at man får det bedre udelukkende ved at tale med en psykolog. Det kan give noget lettelse, at få sat ord på sine udfordringer. Den egentlige hjælp afhænger at dig, og de ting som du ændrer i dit liv. Min rolle er, at hjælpe dig med få gjort de ting der skal til for, at du får løst dine udfordringer og får lindret dine symptomer. Min roller er, at kvalificere dig til, at tage styringen i dit eget liv.

Psykologhjælp er hjælp til selvhjælp:

Jeg lægger vægt på hjælp til selvhjælp, det er dig der skal føre forandringerne ud i livet. Der kan også være noget du skal øve der hjemme, fx de ting vi arbejder med i terapien, eller noget i din livsstil der skal justeres. Forandring kræver, at du yder en indsats og er villig til forandring. Du skal være indstillet på, at erkende de faktiske forhold, og arbejde med dine udfordringer.

Psykologhjælpen tilpasses til dig

læs-
mere

 
 

Jeg tilpasser behandlingen til dig ved, at bruge den viden og de metoder der passer bedst til dit behov. De forskellige psykologiske metoder, er udviklet til bestemte diagnoser. I praksis er det sjældent, at der er en psykologisk metode der passer lige til det symptombillede som du har. Derfor har jeg valgt en “Eklektisk tilgang” det betyder, at jeg ud-vælger den viden og de elementer fra de psykologiske metoder der gør, at du får den bedste hjælp. Jeg har igennem mere end 20 år tilegnet mig en solid faglighed, til fordel for mine klienter.

Sparring:

Jeg er efterspurgt som sparringspartner i forhold til kommunikation. Det er især min analytisk sans, i forhold til relationer og kontekst, der bliver efterspurgt. Jeg har en meget stor faglig viden, både inden for psykologi og inden for kommunikation samt analyse af relationer og kontekst. Herudover har jeg en betydelig livserfaring, både som akademiker og håndværker. Jeg er uddannet værktøjsmager og har arbejdet i faget.

Behandling af årsager og symptomer

læs-
mere

 
 

Ordentlig hjælp kræver viden om årsagerne til dine udfordringer og problemer. Det tager tid, at afdække årsagerne til dine udfordringer. Derfor oplever du sjældent symptomlindring efter første samtale. Hvis symptomerne kunne løses i den første psykologsamtale, så havde du formentlig fundet løsningen selv. Hvis det er muligt at finde en hurtig løsning på dine udfordringer, så hjælper jeg dig naturligvis med det.

Symptom lindring kræver ofte, at årsagerne til dine problemer afdækkes.

Ellers har du ikke noget at styre efter, når du skal håndtere problemerne. Du får også hjælp til at udvikle de kompetencer som du skal bruge for, at klare dine problemer. Du skal være parat til at yde en indsats, hvis du ønsker at løse dine problemer. Du er kun forpligtet over for dig selv. Psykologsamtaler betyder ikke nødvendigvis, at du skal gøre noget ved dine problemer, det er op til dig. Psykologsamtaler kan også bruges til, at få nogle ting talt igennem eller få sparring på nogle problemstillinger.

 

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykolog/behandling/