Tilbage til Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

Artikler om uddannelse på dit arbejde, samt psykologi og kommunikation

Artikler om uddannelse på dit arbejde, samt psykologi og kommunikation

 

Psykolog Torben Lehm og samarbejdspartnere har skrevet de følgende artikler.

Forstå dine relationer

Analyse af kommunikation i sociale relationer

Artiklen handler om, at afkode de mønstre der er i kommunikation.
Kommunikationen beskrives ud fra en forudgående analyse af den måden der kommunikeres på.
Analysen af kommunikationen gør det muligt, at beskrive de gennemgående træk i kommunikationen.
Det kan fx være, at en person ikke sikrer sig, at han hun forstår den anden.
Læs mere om metoden. Analyse af kommunikation.

Opkvalificering på arbejdet

Artikel om psykologiske barrierer ved opkvalificering

Kortuddannedes motivation og barrierer vedr. opkvalificering
Her kan du læse om mit udviklingsprojekt som jeg har forestået i samarbejde med Netværkslokomotivet.
Undersøgelsen viste, at mistrivsel i grundskolen kan medføre, at unge fravælger en ungdomsuddannelse.
Undersøgelsen giver anledning til revurdering af, hvordan ordblinde skal hjælpes i grundskolen.

Dialog i dit parforhold om grænser og respekt.

Læs om dialog i dit parforhold
Her kan du læse om nogle af de dynamikker der kan udspille sig i din relation til din partner.
Dialog om grænser i dit parforhold
Er du for selvudslettende i dit parforhold
Dialog om ændring af forventninger og roller
Grænseoverskridende kommunikation i parforhold
Intimideringskommunikation og manipulation
Hvad er en god dialog
Hvad skaber en god og nær kontakt i et parforhold
Hvordan gennemskuer du det der sker i parforholdet?
Oplæsning af sidefod


 

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykolog/artikler/