Tilbage til Psykolog Torben Lehm tilbyder psykologhjælp

Artikler om uddannelse på dit arbejde, samt psykologi og kommunikation

Psykolog Torben Lehm og samarbejdspartnere har skrevet de følgende artikler.

Analyse af kommunikation i sociale relationer

Artiklen handler om, at afkode de mønstre der er i kommunikation.
Kommunikationen beskrives ud fra en forudgående analyse af den måden der kommunikeres på.
Analysen af kommunikationen gør det muligt, at beskrive de gennemgående træk i kommunikationen.
Det kan fx være, at en person ikke sikrer sig, at han hun forstår den anden.
Læs mere om metoden. Analyse af kommunikation.

Artikler om psykologiske barrierer ved opkvalificering

Kortuddannedes motivation og barrierer vedr. opkvalificering
Her kan du læse om mit udviklingsprojekt som jeg har forestået i samarbejde med Netværkslokomotivet.
Undersøgelsen viste, at mistrivsel i grundskolen kan medføre, at unge fravælger en ungdomsuddannelse.
Undersøgelsen giver anledning til revurdering af, hvordan ordblinde skal hjælpes i grundskolen.

Oplæsning af sidefod