Tilbage til Behandling er hjælp til dine personlige udfordringer

Depression kræver ofte professionel hjælp

Depression kræver ofte professionel hjælp

 

Depression bør behandles i tide

Ved belastningsudløst depression
skal årsagerne til belastningen håndteres,
og de negative tankemønstre skal behandles.

Det kan ikke betale sig at vente

 • En depressiv tilstand bør behandles inden den forværres.
 • Depression tager din psykiske og fysiske energi.
 • Det kræver psykisk energi, at arbejde sig ud af sine depressive symptomer.
 • Længerevarende depressive symptomer, kræver professionel hjælp.
 • Uden den rette behandling kan tilstanden forværres og blive medicinkrævende.

Depression

Depression skal tages alvorligt

 • Hvis du er i tvivl, om du har brug for hjælp, så er det altid en god ide, at få en professionel vurdering.
 • Hvis du har været i dårligt humør i længere tid, så skal du have hjælp til, at finde ud af hvad det skylles.
 • Hvis du har udfordringer og problemer, der giver dig depressive tanker, så kan det være klogt at søge hjælp.
 • Hvis dine udfordringer og problemer er overstået, og du stadig har det dårligt, så skal du søge hjælp.
 • Hvis du har depressive tanker uden, at du selv kan se hvorfor, så kan du få hjælp til at finde ud af hvad det skyles.
 • Du får redskaber til stress-håndtering, der modvirker belastnings-udløst depression.
 • Ring – 50 43 26 37 til psykolog Torben Lehm, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en samtale.

Oplæsning af sidefod

Behandling

 • Behandlingen tilpasses til dig og dine symptomer, personlighed og ressourcer.
 • Du får hjælp til, at undersøge hvad der forårsager dine depressive symptomer.
 • En depression kan fx være udløst af psykisk belastning uden, at du er klar over det.
 • Vi undersøger om dine krav og forventninger til dig selv er realistiske og rimelige.
 • Vi drøfter om andres krav og forventninger til dig er realistiske og rimelige og, om du kan og vil leve op til kravene og forventningerne.
 • Hvis du tilsidesætte´r dine egne ønsker og behov for meget, så går det ud over dit humør og din energi.
 • Vi undersøger om dine udfordringer kan løses,inden for dine nuværende rammer, eller du skal ændre på rammerne.
 • Dine depressive symptomer kan også skyldes “automatiske” depressive tanker og antagelser.
 • I sidst nævnte tilfælde arbejdes der med realitets-testning af de automatiske negative tanker og forestillinger.
 • Ordblindhed kan medføre stress og belastnings-udløst depression. Ordblindhed kan afhjælpes;

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykolog/behandling/depression/