Tilbage til Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

Værdigrundlag: Mit værdigrundlag er hjælp til selvhjælp

Værdigrundlag: Mit værdigrundlag er hjælp til selvhjælp

 

Mit værdigrundlag er, at hjælpe dig ud fra dine ønsker og behov.

Vi tilpasser behandlingen efter dine forventninger, og skræddersyer terapien til dig og dine behov. Du skal have en klar forståelse af sammenhængen imellem dine behov og ønsker, og de metoder og interventioner der benyttes i behandlingen.
Når der arbejdes ud fra hjælp til selvhjælp, så er det nødvendigt at arbejde med din indsigt i de udfordringer og problemer som du har. Indsigt er en forudsætning for at blive selvhjulpen. Når du skal tage vare på dig selv, så må du vide hvad du skal tage højde for, og hvad du skal navigere efter.
Problemer kan ikke løses uden at tænke sig om. Vi arbejder med analyse og refleksion for, at du kan lærere at gennemskue dine problemer. Vi efterprøver hypoteser, det giver ny viden til den videre refleksion. Hvis du forsøger at løse et problem, ud fra nogle præmisser der ikke er gældende, så vinder du sjældent sejer over dine problemer. Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er præmisser man tager for givet, og som derfor ikke bliver genstand for refleksion. Det er ikke alle udfordringer og problemer der kan løses. Afklaring kan være et mål i sig selv, da afklaring gør det lettere at håndtere påtrængende tanker og følelser, der skyldes noget man ikke har indflydelse på.
Nøgleord i behandlingen: er løbende forventningsafklaring i forhold til dine ønsker og behov, samt valg af behandlingsmetode. Det aftales hvilket problem eller udfordring der arbejdes med. Du skal kende begrundelsen for de enkelte interventioner, og du skal kende formålet med de terapeutiske interventioner. Et formål kan fx være indsigt i dynamikken i et problem.
Det er vigtigt, at du er åben og ligefrem om dine tanker og følelser, det gælder både i forhold til det du ønsker at arbejde med, men også i forhold til den terapeutiske proces. Det er nødvendigt, at psykologen får de oplysninger for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Værdigrundlag i terapien:

 • En undersøgende holdning til livet er nødvendigt.
 • Åbenhed, ærlighed og ordnetlighed er vigtigt.
 • Du skal undgå fortielser, og det du siger skal være ret-visende.
 • Du får redskaber til at løse dine problemer.
 • Du lærer at klare udfordringer og forebygge problemer.
 • Du får viden om stress og stress-håndtering .
 • Du skal lærer at genkende de situationer, der kræver ekstra påpasselighed.
 • Du lærere at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Du kan øge behandlings effekten ved ressource udveksling, og læsning af relevante emner.

Værdigrundlag og psykologfaglighed:

 • Jeg tilrettelægger behandlingen til dig og dine udfordringer.
 • Jeg er grundig, undersøgende og analytisk.
 • Jeg har en solid faglig viden og erfaring som psykolog.
 • Jeg bruger også teorier fra kommunikations videnskaben. Læs om det sproglige samspil i min artikel Relationer.
 • Terapien fokusere på din nuværende livssituation og aktuelle problemer.
 • Din barndom, opvækst og andre livserfaringer biddrager til forståelsen af din nuværende situation.
 • Problemløsning kræver, at du aktivt gør din indflydelse gældende i dit nuværende liv.

Værdigrundlag
 

 • Formalia:
 • Jeg er medlem at Ordblinde Foreningen i Danmark.
 • Jeg følger de etiske principperfor nordiske psykologer.

Oplæsning af footer

Behandling kræver samarbejde:

 • Et godt behandlings resultat kræver et godt samarbejde både fra dig og mig som psykolog.
 • Udbyttet af terapien, er afhængig af din indsats.
 • Hjemmeopgaver skal tages alvorligt, og drøftes ved næste samtale.
 • Forandring skal tages seriøst, det kræver mod, vilje og rettidig omhu.
 • Det kræver samarbejde, at ændre på sine tanke og handlemønstre.
 • Vi arbejder med redskaber og ressourcer til ændring af dine adfærdsmønstre.
 • Vi arbejder med din dømmekraft, så du kan passe bedre på dig selv.
 • Din dømmekraft afhænger af din viden og indsigt, det kræver analyse og respekt for realiteterne.
 • Det vi arbejder med i terapien, skal du anvende i dit liv for, at klare dine udfordringer og problemer.
 • Det er dig, der skal lave ændringerne i dit liv.

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykolog/vaerdigrundlag/