Tilbage til Psykolog Torben Lehm tilbyder psykologhjælp

Værdigrundlag: Du får indsigt, redskaber og ressourcer til problemløsning

Mit værdigrundlag er hjælp til selvhjælp.

Værdigrundlag i terapien:

 • En undersøgende holdning til livet er nødvendigt.
 • Åbenhed, ærlighed og ordnetlighed er vigtigt.
 • Du skal undgå fortielser, og det du siger skal være ret-visende.
 • Du får redskaber til at løse dine problemer.
 • Du lærer at klare udfordringer og forebygge problemer.
 • Du får viden om stress og stress-håndtering .
 • Du skal lærer at genkende de situationer, der kræver ekstra påpasselighed.
 • Du lærere at afkode det sproglige og  sociale samspil.
 • Du kan øge behandlings effekten ved ressource udveksling, og læsning af relevante emner.

Værdigrundlag og psykologfaglighed:

 • Jeg tilrettelægger behandlingen til dig og dine udfordringer.
 • Jeg er grundig, undersøgende og analytisk.
 • Jeg har en solid faglig viden og erfaring som psykolog.
 • Jeg bruger også teorier fra kommunikations videnskaben. Læs om det sproglige samspil i min artikel sproglig relations-analyse.
 • Terapien fokusere på din nuværende livssituation og aktuelle problemer.
 • Din barndom, opvækst og andre livserfaringer biddrager til forståelsen af din nuværende situation.
 • Problemløsning kræver, at du aktivt gør din indflydelse gældende i dit nuværende liv.
Værdigrundlag

Eksempel på samarbejde

 • Ordblindes svage boglige færdigheder har negative konsekvenser, hvilket medfører stress og angst.
 • Arbejdet med de psykiske følger af ordblindhed kræver, at den ordblinde samarbejder om, at få kompenserende IT-hjælpemidler.
 • Hjælpemidlerne er nødvendige for et godt behandlings resultat.
 • Både symptomer og årsager skal behandles, derfor skal ordblinde have kompenserende IT-hjælp.
 • Samarbejdet om at få de nødvendige hjælpemidler er afgørende for et godt behandlings resultat.

Behandling kræver samarbejde:

 • Et godt behandlings resultat kræver et godt samarbejde både fra dig og mig som psykolog.
 • Udbyttet af terapien, er afhængig af din indsats.
 • Hjemmeopgaver skal tages alvorligt, og drøftes ved næste samtale.
 • Forandring skal tages seriøst, det kræver mod, vilje og rettidig omhu.
 • Det kræver samarbejde, at ændre på sine tanke og handlemønstre.
 • Vi arbejder med redskaber og ressourcer til ændring af dine adfærdsmønstre.
 • Vi arbejder med din dømmekraft, så du kan passe bedre på dig selv.
 • Din dømmekraft afhænger af din viden og indsigt, det kræver analyse og respekt for realiteterne.
 • Det vi arbejder med i terapien, skal du anvende i dit liv for, at klare dine udfordringer og problemer.
 • Det er dig, der skal lave ændringerne i dit liv.
 • Formalia:
 • Jeg er medlem at Ordblinde Foreningen i Danmark.
 • Jeg følger de etiske principperfor nordiske psykologer.

Oplæsning af footer