Tilbage til Behandling er hjælp til dine personlige udfordringer

De psykiske og sociale følger af ordblindhed

De psykiske og sociale følger af ordblindhed

 

Kan ordblindhed give psykiske og sociale problemer?

 
Ordblindhed giver udfordringer med læsning og skrivning. De boglige vanskeligheder, kan også give psykiske og sociale problemer. Jeg er den psykolog der ved mest om de psykiske og sociale følger af ordblindhed. Du skal bruge IT-hjælpemidler for, at få et tilfredsstillende udbytte af terapien. Svage boglige evner gør det svært, at klare sig på en uddannelse. I arbejdslivet kan udfordringer med læsning og skrivning medføre stress. I mange sociale sammenhænge kan svage boglige evner medføre store udfordringer. Det forventes, at du kan læse og skrive på arbejdet, privat og socialt. Mange ordblinde undgår boglige udfordringer, det er en dårlig strategi. Det er nødvendigt, at bruge IT-hjælpemidler, der er ingen vej uden om.

 
Ordblindhed er arveligt Er du ordblind? så skal dine børn også testes for ordblindhed. Ordblinde børn skal have IT-hjælpemidler og støtte så tidligt som muligt. Hvis du har ordblinde børn? og selv er ordblind? Så skal du bruge IT-hjælpemidler.

 
Jeg kan hjælpe dig selv om du bor langt fra Silkeborg. Jeg tilbyder videoterapi og psykolog-bistand via telefon. Teleterapi giver dig mulighed for at få kvalificeret hjælp, selv om du bor langt væk.

 

Læs også om Intelligens og ordblindhed.

Ordblindhed kan medføre psykisk mistrivsel

 • IT hjælpemidler modvirker stress, angst og nederlag for ordblinde.
 • Ordblindhed giver ofte store udfordringer i skolen, med mistrivsel til følge.
 • Hvis ordblinde får hjælp for sent i grundskolen, så kan det give psykiske problemer senere.
 • Mistrivsel fra skoletiden, aktiveres hver gang den ordblinde støder på boglige udfordringer.
 • Mistrivsel i grundskolen, kan aktiveres ved krav om opkvalificering på arbejdspladsen.
 • Nedskæringer på arbejdsmarkedet giver angst for fyrring, specielt for ordblinde.
 • Konkurrencen på jobbet bliver skærpet, og kravene til boglig opkvalificering stiger.
 • Jeg har viden om hvordan man kan klare sig på arbejdsmarkedet som ordblind.
 • Se mit udviklingsprojekt som jeg har lavet for Netværkslokomotivet.
 • Kortuddannedes barrierer og motivation vedr. opkvalificering.

Er du ordblind og skjuler du det?

Med den rette IT – hjælp giver det ikke mening, at skjule at du er ordblind. Skjuler du, at du er ordblind, kan det medføre stress og angst. Mange taler ikke om deres ordblindhed, fordi det giver en dårlig stemning. Inden IT-hjælpemidlerne blev udviklet var det vanskeligt for de ordblinde, at tilegn sig boglig viden. Tabuet er opstået inden, der blev udviklet hjælpemidler til ordblinde. De nye hjælpemidler til ordblinde har gjort tabuet meningsløst.

Ordblindhed

Ordblindhed kræver hurtig hjælp

 • Hurtig hjælp mindsker risikoen for psykiske problemer.
 • Hjælp til det boglige kan lette den psykiske belastning.
 • Hjælpemidler gør det lettere at få nødvendig viden.
 • Viden giver selvtillid og gør dig mindre sårbar.
 • Det kræver en ekstra indsats at klare sig som ordblind.
 • Du kan få hjælp til de psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg kan hjælpe dig med, at håndtere din ordblindhed.
 • Jeg er selv ordblind, og bruger IT hjælpemidler.

IT hjælp til ordblinde giver et bedre behandlings resultat.

 • Har du mistanke om, at du er ordblind eller er du boglig svag, så skal du testes for ordblindhed.
 • Ordblindhed kræver IT – hjælpemidler og instruktion i hjælpemidlerne, samt Ord-Blinde Undervisning.
 • Ordblinde-testning og IT-hjælpemidler er en forudsætning for et godt behandlings resultat.
 • De psykiske og sociale problemer kan ikke behandles uden, at tage højde for din ordbindhed.

Gratis testning, IT-hjælpemidler og undervisning:

 • Det er gratis for dig, at blive ordblinde-testet, fordi testningen er offentligt finansieret
 • Du kontakter det lokale Voksen Uddannelses Center VUC, og aftaler tid til ordblindetestning.
 • Hvis testen viser, at du er ordblind, så kan du aftale det videre forløb med læsevejlederen.
 • På VUC kan du få vejledning vedrørende ansøgning om IT-hjælpemidler og instruktion.
 • Testning, hjælpemidler og undervisning, hjælper ordblinde til at få viden og indsigt.
 • Uden IT-hjælp er videnstilegnelse meget vanskelig og tidskrævende for ordblinde, mange undgår derfor boglige udfordringer.

Årsagerne til dine problemer skal løses. Brug IT hjælpemidler!

 • Du skal have IT-hjælpemidler instruktion og OBU for, at afhjælpe årsagerne til dine problemer.
 • Uden IT – hjælpemidler og OBU bliver årsagerne til dine psykiske og sociale problemer ikke løst.
 • Hvis årsagerne til dine problemer ikke afhjælpes, så kommer dine psykiske og sociale problemer igen.
 • Psykologhjælp til ordblinde kræver IT-hjælpemidler og Ordblinde Undervisning.

Modstand og fordomme:

 • Tilbud om ordblinde-testning kan vække modstand, det skyldes blandt andet fordomme. Modstanden vedligeholder fordommen om, at ordblinde er dumme.
 • Fordommen stammer fra tiden inden hjælpemidlerne til ordblinde blev udviklet.
 • IT hjælpemidlerne kompenserer for dine boglige udfordringer, under uddannelsen på arbejdet og i privatlivet.
 • Klog og Intelligent er ikke det samme:Det er klogt at bruge sine muligheder og intelligens fuldt ud. Det er dumt ikke at gøre det.
 • IT-Hjælpemidlerne gør det hurtigere og lettere, at tilegne sig viden og et større ordforråd. Viden og ordforråd indgår i måling af intelligens.

Hvad er ordblindhed?

 • Ordblindhed er læse- og skrive-vanskeligheder.
 • Det er individuelt, om læsning eller skrivning giver de største udfordringer.
 • Graden af vanskeligheder med læsning og skrivning er også individuel.
 • I uddannelsessystemet medfører dysleksi ofte nederlag.
 • Dysleksi giver problemer med, at overskue og strukturere en tekst.
 • Læsning kræver så meget energi, at det går ud over tekstforståelsen.
 • Mange ordblinde undgår boglige krav på grund af angst for nederlag.

Tilbage

Oplæsning af sidefod

Jeg er psykolog og ordblind

 • Inden jeg fik min IT – hjælpemidler var det svært at få ny viden.
 • Nu hvor jeg har mine hjælpemidler, har jeg indhentet det forsømte og mere til.
 • Mine hjælpemidler har gjort det muligt for mig at lære hurtigt og effektivt.
 • IT-hjælpemidlerne til ordblinde gør livet lettere, og mindsker det der giver stress og angst.
 • Jeg kan hjælpe dig med de psykiske problemer, som din ordblindhed har medført.
 • Jeg er ikke kun akademiker, jeg er også uddannet værktøjsmager.
 • Jeg har erfaringer fra arbejdsmarkedet som håndværker, fra min tid som værktøjsmager.

Du kan også få hjælp i Herning til, de psykiske følger af ordblindhed

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/psykolog/behandling/ordblindhed/