Psykologhjælp ved Torben Lehm i Silkeborg

Psykologhjælp til dig

Information vedrørende den aktuelle corona pandemi
Klinikken holder fortsat åbent for personer, der ikke har feber eller andre symptomer på sygdom.
Jeg tilbyder også videoterapi og psykologbistand via telefon.
Jeg følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Corona, og supplerer med ekstra desinficering.

Udfordringer og problemer:

 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Psykologhjælp er:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykisk belastning tager din energi og handlekraft.
 • Mangel på psykisk energi skader dit privatliv og arbejdsliv.
 • Psykisk belastning kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.
 • Her kan du læse mere om de psykiske følger af ordblindhed.

Elementer i konflikthåndtering:

 • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
 • Konflikter skyldes ofte misforståelser og fejltolkninger.
 • Konflikthåndtering kræver, at man lytter til hinanden og forstår hinanden.
 • Løsning af konflikter kræver både afkodning af det sproglige og sociale samspil.
 • Konfliktløsning kræver en diplomatisk sans, vilje og samarbejde.
 • Modstridende interesser fører ikke nødvendigvis til konflikt.

Psykologhjælp hvad er det?

Tilbage

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlig-hed. Der er afsat 60 minutter til en psykologsamtale. Går samtalen ud over de 60 minutter, fordi samtalen skal rundes af på en ordentlig måde, så er det stadig den samme pris.

Load more