Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

psykolog, Silkeborg psykolog, psykologhjælp, psykolog Silkeborg

Aut. Psykolog

Torben Lehm
Gransvinget 16
8600 Silkeborg
Tlf. 50 43 26 37

 

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlighed.

En psykolog kan hjælpe med:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykiske udfordringer tager din energi og handlekraft.
 • Psykiske udfordringer kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

 

Problemtyper og udfordringer:

 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • og de psykiske følger af ordblindhed.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold,
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Læs mere

Analyse spørgsmål giver indsigt og handlekraft

Detaljer og nuancer er afgørende for et godt behandlingsresultat, det kræver analytiske redskaber i form at analyse spørgsmål. i ICD 10 diagnose systemet fremgår det, at nogle forstyrrelser bla. er kendetegnet ved “unuancerede reaktioner på en række personlige og sociale forhold”. Det er nødvendigt at kunne gennemskue hvilke nuancer og detaljer der skal afdækkes for, at løse dine udfordringer og problemer. En grundig analyse af det sociale samspil er nødvendigt for, at du kan klare de udfordringer og problemer som du møder i dine relationer til andre.

Parterapi kræver dialog og gensidig forståelse

Når kommunikationen ikke fungere i et parforhold, så opstår der problemer og udfordringer. I terapien får i mulighed for, at arbejde med jeres indbyrdes dialog, og forståelseskontrol, samt hvordan i undgår misforståelser og fejltolkninger. De fleste udfordringer i et parforhold kan i selv klare. Problemerne i parforholdet kan også blive så store, at der er behov for professionel hjælp. Det anbefales, at man starter i parterapi inden problemerne bliver for store, da i skal kunne samarbejde i den terapeutiske proces.

Læs mere

 

 

 

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.

Læs mere

Oplæsning af sidefod

.

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/