Psykologhjælp ved Torben Lehm i Silkeborg

Psykologhjælp til dig

Udfordringer og problemer:

 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Psykologhjælp er:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykisk belastning tager din energi og handlekraft.
 • Mangel på psykisk energi skader dit privatliv og arbejdsliv.
 • Psykisk belastning kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.
 • Her kan du læse mere om de psykiske følger af ordblindhed.

Elementer i konflikthåndtering:

 • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
 • Konflikter skyldes ofte misforståelser og fejltolkninger.
 • Konflikthåndtering kræver, at man lytter til hinanden og forstår hinanden.
 • Løsning af konflikter kræver både afkodning af det sproglige og sociale samspil.
 • Konfliktløsning kræver en diplomatisk sans, vilje og samarbejde.
 • Modstridende interesser fører ikke nødvendigvis til konflikt.

Oplæsning af sidefod

Torben Lehm har også psykolog klinik i Herning