Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

Psykolog Torben Lehm tilbyder parterapi og individuel terapi i forhold til stress, angst og depression samt ordblindhed.

Psykologhjælp skal være individuelt tilrettelagt ud fra dine behov og udfordringer og,
terapien skal tage afsæt i de forhold og dynamikker der forårsager dine problemer.

psykolog, Silkeborg psykolog, psykologhjælp, psykolog Silkeborg
Aut. Psykolog
Torben Lehm
Gransvinget 16
8600 Silkeborg
Tlf. 50 43 26 37

Video terapi

Jeg tilbyder video terapi, så du kan få psykologhjælp der hjemme, via din computer.
Video terapi giver dig adgang til min specialviden, også selv om du bor langt væk.
Du kan også få parterapi og psykoterapi i min psykologklinik i Silkeborg.
Jeg tilbyder psykologhjælp skræddersyet til dig.

Symptomlindring er vigtigt, men det betyder ikke, at symptombehandling er det bedste.
Vedvarende symptomlindring kræver, at du bliver i stand til, at håndtere årsagerne til dine udfordringer.
Ud fra en grundig analyse af årsagerne til dine symptomer, vælger jeg den viden, og de terapeutiske redskaber der giver dig den beste hjælp.
Min behandlingsmæssige tilgang gør det muligt, at hjælpe klienter med personlige udfordringer der skyldes mere komplicerede årsagsforhold.
Der er både årsager der bidrager direkte og indirekte til dine symptomer, der skal tages højde for begge.
Den terapeutiske ramme: Handlemønstre der skader det terapeutiske arbejde skal ændres, fx en uhensigtsmæssig døgnrytme.
Og der skal etableres handlemønstre, der understøtter den terapeutiske proces.

 

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlighed

Torben Lehm har Psykologpraksis i Silkeborg og i Herning
Læs mere om behandling

En psykolog kan hjælpe med:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykiske udfordringer tager din energi og handlekraft.
 • Psykisk udfordringer kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.
Silkeborg psykolog

 
Dansk
Psykolog
Forening

Udfordringer og problemer:

 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Læs mere om psykolog Torben Lehm

Elementer i konflikthåndtering:

 • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
 • Konflikter skyldes ofte misforståelser og fejltolkninger.
 • Konflikthåndtering kræver, at man lytter til hinanden og forstår hinanden.
 • Løsning af konflikter kræver både afkodning af det sproglige og sociale samspil.
 • Konfliktløsning kræver en diplomatisk sans, vilje og samarbejde.
 • Modstridende interesser fører ikke nødvendigvis til konflikt.

Oplæsning af sidefod

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.

Her kan du læse mere om de psykiske følger af ordblindhed.

Jeg følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Corona.
Klinikken holder åbent for personer, uden feber eller andre symptomer på sygdom.
Du kan få online terapi, hvis du ikke er helt frisk, eller hvis du er i karantæne.

 

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/