Psykolog i Silkeborg Psykologpraksis Torben Lehm

psykolog, Silkeborg psykolog, psykologhjælp, psykolog Silkeborg

Aut. Psykolog

Torben Lehm
Gransvinget 16
8600 Silkeborg
Tlf. 50 43 26 37

Psykolog Torben Lehm tilbyder parterapi og individuel terapi i forhold til stress, angst og depression.
Psykologhjælp skal være individuelt tilrettelagt ud fra dine behov og udfordringer.
Der arbejdes med symptomlindring men også med årsagerne til dine problemer og udfordringer.
Der er både årsager der bidrager direkte og indirekte til dine symptomer, der skal tages højde for begge.
Der kan arbejdes med livsstilsændringer, der understøtter den terapeutiske proces.

 

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlighed.

En psykolog kan hjælpe med:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykiske udfordringer tager din energi og handlekraft.
 • Psykisk udfordringer kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

 

Udfordringer og problemer:

 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Læs mere

Analyse spørgsmål giver indsigt og handlekraft

Detaljer og nuancer er afgørende for et godt behandlingsresultat, det kræver analytiske redskaber i form at analyse spørgsmål. i ICD 10 diagnose systemet fremgår det, at nogle forstyrrelser bla. er kendetegnet ved “unuancerede reaktioner på en række personlige og sociale forhold”. Det er nødvendigt at kunne gennemskue hvilke nuancer og detaljer der skal afdækkes for, at løse dine udfordringer og problemer. En grundig analyse af det sociale samspil er nødvendigt for, at du kan klare de udfordringer og problemer som du møder i dine relationer til andre.

Parterapi kræver dialog og gensidig forståelse

Kommunikation er en forudsætning for parforholdet og parterapi. Det gælder både i den terapeutiske proces, og i den måde som parret lever på i hverdagen. Der er selvfølgelig psykologiske udfordringer i et parforhold, men forudsætningen for at arbejde med udfordringer i et parforhold er kommunikation.
 

Læs mere

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.

Læs mere

Oplæsning af sidefod

Psykologen er færdig vaccineret med Pfizer/BioNTech imod COVID 19.
I psykologklinikken følger vi Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. COVID 19.
Silkeborg psykolog

Dansk
Psykolog
Forening

Video terapi

Jeg tilbyder videoterapi, så du kan få psykologhjælp der hjemme.
Videoterapi giver dig adgang til psykologhjælp, selv om du bor langt væk.
Videoterapi er nemt og enkelt, og det er let at passe ind i hverdagen.

Permanent link til denne artikel: https://silkeborg-psykologpraksis.dk/