Psykologhjælp ved Torben Lehm i Silkeborg

Psykologhjælp til dig

Information vedrørende den aktuelle corona pandemi
Klinikken holder fortsat åbent for personer, der ikke har feber eller andre symptomer på sygdom.
Jeg tilbyder også videoterapi og psykologbistand via telefon.
Jeg følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Corona, og supplerer med ekstra desinficering.

Udfordringer og problemer:

 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Psykologhjælp er:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykisk belastning tager din energi og handlekraft.
 • Mangel på psykisk energi skader dit privatliv og arbejdsliv.
 • Psykisk belastning kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.
 • Her kan du læse mere om de psykiske følger af ordblindhed.

Elementer i konflikthåndtering:

 • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
 • Konflikter skyldes ofte misforståelser og fejltolkninger.
 • Konflikthåndtering kræver, at man lytter til hinanden og forstår hinanden.
 • Løsning af konflikter kræver både afkodning af det sproglige og sociale samspil.
 • Konfliktløsning kræver en diplomatisk sans, vilje og samarbejde.
 • Modstridende interesser fører ikke nødvendigvis til konflikt.

Oplæsning af sidefod

Torben Lehm har også psykolog klinik i Herning

Min terapeutiske stil

læs-
mere

Jeg er lyttende og spørgende for at sikre mig, at jeg forstår dig rigtigt. Jeg er resultatorienteret i forhold til at hjælpe dig, med de udfordringer som du har. Min viden og erfaring gør det muligt, at tilpasse behandlingen til dig, og formulere mig på en forståelig måde.

Forventnings-afklaring:

Den første samtale går almindeligvis med, at få et overblik over dine problemer, og hvordan der kan arbejdes med problemerne. Nogen forventer, at man får det bedre udelukkende ved at tale med en psykolog. Det kan give noget lettelse, at få sat ord på sine udfordringer. Den egentlige hjælp afhænger at dig, og de ting som du ændrer i dit liv. Min rolle er, at hjælpe dig med få gjort de ting der skal til for, at du får løst dine udfordringer og får lindret dine symptomer. Min roller er, at kvalificere dig til, at tage styrringen i dit eget liv.
Psykologhjælp er hjælp til selvhjælp: Jeg lægger vægt på hjælp til selvhjælp, det er dig der skal føre forandringerne ud i livet. Der kan også være noget du skal øve der hjemme, fx de ting vi arbejder med i terapien, eller noget i din livsstil der skal justeres. Forandring kræver, at du yder en indsats og er villig til forandring. Du skal være indstillet på, at erkende de faktiske forhold, og arbejde med dine udfordringer.

Behandling af årsager og symptomer

læs-
mere

Ordentlig hjælp kræver viden om årsagerne til dine udfordringer og problemer. Det tager tid, at afdække årsagerne til dine udfordringer. Derfor oplever du sjældent symptomlindring efter første samtale. Hvis symptomerne kunne løses i den første psykologsamtale, så havde du formentlig fundet løsningen selv. Hvis det er muligt at finde en hurtig løsning på dine udfordringer, så hjælper jeg dig naturligvis med det.
Symptom lindring kræver ofte, at årsagerne til dine problemer afdækkes. Ellers har du ikke noget at styre efter, når du skal håndtere problemerne. Du får også hjælp til at udvikle de kompetencer som du skal bruge for, at klare dine problemer. Du skal være parat til at yde en indsats, hvis du ønsker at løse dine problemer. Du er kun forpligtet over for dig selv. Psykologsamtaler betyder ikke nødvendigvis, at du skal gøre noget ved dine problemer, det er op til dig. Psykologsamtaler kan også bruges til, at få nogle ting talt igennem eller få sparring på nogle problemstillinger.

Behandlingen tilpasses til dig

læs-
mere

Jeg tilpasser behandlingen til dig ved, at bruge den viden og de metoder der passer bedst til dit behov. De forskellige psykologiske metoder, er udviklet til bestemte diagnoser. I praksis er det sjældent, at der er en psykologisk metode der passer lige til det symptombillede som du har. Derfor har jeg valgt en “Eklektisk tilgang” det betyder, at jeg ud-vælger den viden og de elementer fra de psykologiske metoder der gør, at du får den bedste hjælp. Jeg har igennem mere end 20 år tilegnet mig en solid faglighed, til fordel for mine klienter.

Sparring:

Jeg er efterspurgt som sparringspartner i forhold til kommunikation. Det er især min analytisk sans, i forhold til relationer og kontekst, der bliver efterspurgt. Jeg har en meget stor faglig viden, både inden for psykologi og inden for kommunikation samt analyse af relationer og kontekst. Herudover har jeg en betydelig livserfaring, både som akademiker og håndværker. Jeg er uddannet værktøjsmager og har arbejdet i faget.

Psykologhjælp, kvalitet, pris og livsstil

læs-
mere

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlig-hed. Der er afsat 60 minutter til en psykologsamtale. Går samtalen ud over de 60 minutter, fordi samtalen skal rundes af på en ordentlig måde, så er det stadig den samme pris.
Livsstil og psykologhjælp: Livsstils ændringer kan supplere psykologsamtalerne. Hvis du behandler dig selv bedre, kan det være medvirkende til symptomlindring. Psykisk velbefindende kræver søvn, motion og ordentlig kost. Medicinske forhold skal afklares med lægen, fx vitaminer og mineraler, samt individuelle medicinske behov fx fysioterapeutisk behandling eller andet.

De sproglige færdigheder

læs-
mere

De sproglige færdigheder tages ofte for givet, selv om den anden ikke evner, at føre en logisk sammenhængende dialog. Har du en uoverensstemmelse med en anden, så skal i kunne tale sammen for, at kunne løse udfordringen. Begge parter skal kunne føre en logisk sammenhængende dialog, og sikre en gensidige forståelse for, at kunne løse problemer. Misforståelser og fejltolkninger forhindrer en løsning af problemer, derfor har de sproglige færdigheder første prioritet. Du må vurdere, om de sproglige færdigheder er tilstrækkelige, i forhold til den aktuelle drøftelse.
Spørgsmål til sig selv kan fx være, Er der sammenhæng imellem det den anden siger og gør? Det vigtigste spørgsmål er ofte, er den anden i stand til, at føre en stringent og logisk sammenhængende dialog? Er det ikke tilfældet, så må man tage stilling til hvad man så gør.
Spørgsmål til den anden, kan sikre den gensidige forståelse. Det kan fx være spørgsmål som. Taler vi om det samme? Når du siger sådan …, skal det så forstås på den måde osv. Læs mere om sprog og relationer.

God dialog kræver både evnen og viljen

læs-
mere

En god samtale kræver både sproglige evner og vilje til en god dialog og gensidig forståelse. Det er derfor ikke nok, at have evnerne til at føre en dialog, viljen skal også være tilstede. Konflikter fjerner ofte opmærksomheden fra sproglig uformåenhed. Derfor er det vigtigt at skelne, om det er viljen eller evnen til dialog der mangler. Det er vigtigt at spørge sig selv, om den anden reelt set er i stand til at føre en logisk sammenhængende dialog. Det sproglige samspil kan virke normalt i fredstid, Her benyttes ofte mere eller mindre standardiserede formuleringer. Når frustrationen stiger, så bliver den sproglige uformåenhed tydelig. Forståelses-kontrol kræver, at man kan spørge til hvad den anden mener. Samt spørge til nuancer og bede om en uddybende forklaring. Mangelfulde sproglige færdigheder kan også vise sig som upræcis og flertydig kommunikation, der kan føre til misforståelser og fejltolkninger. Når de sproglige evner, ikke er tilstrækkelige til at korrigere den anden. Så fører det ofte til flere misforståelser og øget konflikt. I de tilfælde må man tage stilling til, om man skal fortsætte samtalen. Læs mere om kommunikation og relationer