Psykolog Torben Lehm tilbyder psykologhjælp

Psykolog Torben Lehm tilbyder parterapi og individuel terapi i forhold til stress, angst og depression samt ordblindhed.

Psykologhjælp skal være individuelt tilrettelagt ud fra dine behov og udfordringer og,
terapien skal tage afsæt i de forhold og dynamikker der forårsager dine problemer.

Psykologhjælp silkeborg psykolog

Aut. Psykolog
Torben Lehm
Gransvinget 16
8600 Silkeborg
Tlf. 50 43 26 37

Video terapi

Jeg tilbyder video terapi, så du kan få psykologhjælp der hjemme, via din computer.
Video terapi giver dig adgang til min specialviden, også selv om du bor langt væk.
Du kan også få parterapi og psykoterapi i min psykologklinik i Silkeborg.
Jeg tilbyder psykologhjælp skræddersyet til dig.

Symptomlindring er vigtigt, men det betyder ikke, at symptombehandling er det bedste.
Vedvarende symptomlindring kræver, at du bliver i stand til, at håndtere årsagerne til dine udfordringer.
Ud fra en grundig analyse af årsagerne til dine symptomer, vælger jeg den viden, og de terapeutiske redskaber der giver dig den beste hjælp.
Min behandlingsmæssige tilgang gør det muligt, at hjælpe klienter med personlige udfordringer der skyldes mere komplicerede årsagsforhold.
Der er både årsager der bidrager direkte og indirekte til dine symptomer, der skal tages højde for begge.
Den terapeutiske ramme: Handlemønstre der skader det terapeutiske arbejde skal ændres, fx en uhensigtsmæssig døgnrytme.
Og der skal etableres handlemønstre, der understøtter den terapeutiske proces.

Jeg vægter høj kvalitet og individuel tilrettelagt behandling, samt omhu og ordentlighed

Torben Lehm har Psykologpraksis i Silkeborg og i Herning
Læs mere om behandling

En psykolog kan hjælpe med:

 • Parterapi, individuel terapi og rådgivning.
 • Terapi er et samarbejde imellem dig og psykologen.
 • Du kan tale frit om dine tanker, følelser og udfordringer.
 • Jeg er støttende og forstående, når jeg hjælper dig.
 • Psykiske udfordringer tager din energi og handlekraft.
 • Psykisk udfordringer kræver professionel hjælp i tide.
 • Terapi giver selvindsigt og redskaber til problemløsning.
 • Psykologhjælp giver en bedre livskvalitet og psykisk overskud.

Udfordringer og problemer:

 • De psykiske følger af ordblindhed.
 • Jeg arbejder med stress, angst og depression.
 • Hjælp til at få et bedre og mere givende parforhold
 • Hjælp, støtte og sparring ved kriser og skilsmisse.
 • Problemer med at afkode det sproglige og sociale samspil.
 • Udfordringer i dine sociale relationer privat og på arbejdet.
 • Barrierer og motivation ved krav om opkvalificering på arbejdet.

Om psykolog Torben Lehm:

 • Jeg er opvokset i Nordjylland og er født i år 1962.
 • Jeg er gift og har to børn.
 • Jeg bor sammen med min familie i Silkeborg.
 • Jeg ejer Silkeborg Psykologpraksis på Gransvinget 16.
 • Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus universitet i 1996.
 • Jeg er autoriseret som psykolog i år 2001.
 • Inden jeg blev psykolog, er jeg uddannet og har arbejdet som værktøjsmager.

Læs mere om psykolog Torben Lehm

Elementer i konflikthåndtering:

 • Et upræcist sprog kan give problemer i sociale og personlige relationer.
 • Konflikter skyldes ofte misforståelser og fejltolkninger.
 • Konflikthåndtering kræver, at man lytter til hinanden og forstår hinanden.
 • Løsning af konflikter kræver både afkodning af det sproglige og sociale samspil.
 • Konfliktløsning kræver en diplomatisk sans, vilje og samarbejde.
 • Modstridende interesser fører ikke nødvendigvis til konflikt.

Oplæsning af sidefod

Ordblindhed og psykologhjælp:

 • Jeg arbejder med de psykiske følger af ordblindhed, og jeg er selv ordblind.
 • Ordblindhed handler om udfordringer med læsning og skrivning.
 • Mange oplever at ordblindhed giver stress, angst og depressive symptomer.
 • Ordblindhed giver også udfordringer i parforholdet, dine relationer og på arbejdet.
 • Du får indsigt i hvordan din ordblindhed kan give psykiske og sociale problemer.
 • I terapien får du hjælp til de udfordringer som din ordblindhed giver dig.

Her kan du læse mere om de psykiske følger af ordblindhed.

Psykologhjælp hvad er det?

læs-
mere

Jeg er lyttende og spørgende for at sikre mig, at jeg forstår dig rigtigt. Jeg er resultatorienteret i forhold til at hjælpe dig, med de udfordringer som du har. Min viden og erfaring gør det muligt, at tilpasse behandlingen til dig, og formulere mig på en forståelig måde.

Forventnings-afklaring:

Den første samtale går almindeligvis med, at få et overblik over dine problemer, og hvordan der kan arbejdes med problemerne. Nogen forventer, at man får det bedre udelukkende ved at tale med en psykolog. Det kan give noget lettelse, at få sat ord på sine udfordringer. Den egentlige hjælp afhænger at dig, og de ting som du ændrer i dit liv. Min rolle er, at hjælpe dig med få gjort de ting der skal til for, at du får løst dine udfordringer og får lindret dine symptomer. Min roller er, at kvalificere dig til, at tage styrringen i dit eget liv.

Psykologhjælp er hjælp til selvhjælp:

Jeg lægger vægt på hjælp til selvhjælp, det er dig der skal føre forandringerne ud i livet. Der kan også være noget du skal øve der hjemme, fx de ting vi arbejder med i terapien, eller noget i din livsstil der skal justeres. Forandring kræver, at du yder en indsats og er villig til forandring. Du skal være indstillet på, at erkende de faktiske forhold, og arbejde med dine udfordringer.

Psykologhjælpen tilpasses til dig

læs-
mere

Jeg tilpasser behandlingen til dig ved, at bruge den viden og de metoder der passer bedst til dit behov. De forskellige psykologiske metoder, er udviklet til bestemte diagnoser. I praksis er det sjældent, at der er en psykologisk metode der passer lige til det symptombillede som du har. Derfor har jeg valgt en “Eklektisk tilgang” det betyder, at jeg ud-vælger den viden og de elementer fra de psykologiske metoder der gør, at du får den bedste hjælp. Jeg har igennem mere end 20 år tilegnet mig en solid faglighed, til fordel for mine klienter.

Sparring:

Jeg er efterspurgt som sparringspartner i forhold til kommunikation. Det er især min analytisk sans, i forhold til relationer og kontekst, der bliver efterspurgt. Jeg har en meget stor faglig viden, både inden for psykologi og inden for kommunikation samt analyse af relationer og kontekst. Herudover har jeg en betydelig livserfaring, både som akademiker og håndværker. Jeg er uddannet værktøjsmager og har arbejdet i faget.

Behandling af årsager og symptomer

læs-
mere

Ordentlig hjælp kræver viden om årsagerne til dine udfordringer og problemer. Det tager tid, at afdække årsagerne til dine udfordringer. Derfor oplever du sjældent symptomlindring efter første samtale. Hvis symptomerne kunne løses i den første psykologsamtale, så havde du formentlig fundet løsningen selv. Hvis det er muligt at finde en hurtig løsning på dine udfordringer, så hjælper jeg dig naturligvis med det.

Symptom lindring kræver ofte, at årsagerne til dine problemer afdækkes.

Ellers har du ikke noget at styre efter, når du skal håndtere problemerne. Du får også hjælp til at udvikle de kompetencer som du skal bruge for, at klare dine problemer. Du skal være parat til at yde en indsats, hvis du ønsker at løse dine problemer. Du er kun forpligtet over for dig selv. Psykologsamtaler betyder ikke nødvendigvis, at du skal gøre noget ved dine problemer, det er op til dig. Psykologsamtaler kan også bruges til, at få nogle ting talt igennem eller få sparring på nogle problemstillinger.

Jeg følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Corona.
Klinikken holder åbent for personer, uden feber eller andre symptomer på sygdom.
Du kan få online terapi, hvis du ikke er helt frisk, eller hvis du er i karantæne.