De psykiske og sociale følger af ordblindhed

Kan ordblindhed give psykiske og sociale problemer?

Ordblindhed giver udfordringer med læsning og skrivning. De boglige vanskeligheder, kan også give psykiske og sociale problemer. Jeg er den psykolog der ved mest om de psykiske og sociale følger af ordblindhed. Du skal bruge IT-hjælpemidler for, at få et tilfredsstillende udbytte af terapien. Svage boglige evner gør det svært, at klare sig på en uddannelse. I arbejdslivet kan udfordringer med læsning og skrivning medføre stress. I mange sociale sammenhænge kan svage boglige evner medføre store udfordringer. Det forventes, at du kan læse og skrive på arbejdet, privat og socialt. Mange ordblinde undgår boglige udfordringer, det er en dårlig strategi. Det er nødvendigt, at bruge IT-hjælpemidler, der er ingen vej uden om.

Ordblindhed er arveligt Er du ordblind? så skal dine børn også testes for ordblindhed. Ordblinde børn skal have IT-hjælpemidler og støtte så tidligt som muligt. Hvis du har ordblinde børn? og selv er ordblind? Så skal du bruge IT-hjælpemidler.

Jeg kan hjælpe dig selv om du bor langt fra Silkeborg. Jeg tilbyder videoterapi og psykolog-bistand via telefon. Teleterapi giver dig mulighed for at få kvalificeret hjælp, selv om du bor langt væk.

Kontakt- og praktiske- oplysninger

læs-
mere

Kontakt:

Psykolog Torben Lehm Adresse: Gransvinget 16 Post nr. 8600 silkeborg Ring 50 43 26 37

Forsikring til dækning af psykologhjælp

Sundheds-forsikringer dækker ofte psykologhjælp. Arbejdspladsen tegner ofte en sundheds-forsikring for deres medarbejdere, du kan også selv have tegnet en sundheds-forsikring. Der er også andre typer af forsikringer, der dækker psykologhjælp. Du kan ringe til dit forsikrings-selskabet for, at spørge hvordan du er dækket af din forsikring i forhold til psykologhjælp. Du kan også selv læse forsikrings-betingelserne.

Ordblinde testning

Ønsker du at blive testet for ordblindhed, skal du ringe til dit lokale Voksen Uddannelses Center VUC. Her kan du bestille tid til, at blive testet for ordblindhed. På VUC kan de fortæller dig, hvilke rettigheder du har, hvis du er ordblind. Hvis du er ordblind, har du typisk ret til kompenserende IT-hjælpemidler, samt undervisning i hvordan du bruger hjælpemidlerne. Du kan også blive meldt ind i Nota / Blinde Biblioteket. Når du søger om IT-hjælpemidler skal du sikre dig, at du får en personlig licens.

Læs også om Intelligens og ordblindhed.